Đào tạo: Tổ chức và đặt cấu hình một thư viện SharePoint

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.
  • SharePoint 2013
  • 1:49
  • SharePoint 2013
  • 1:18
  • SharePoint 2013
  • 1:36
  • SharePoint 2013
  • 1:41

Có nhiều cách để tổ chức và quản lý các thư viện SharePoint của bạn. Khóa học trung cấp trên video này hướng dẫn bạn tạo và dùng thư mục, sắp xếp và lọc theo cột, tạo các dạng xem tùy chỉnh cho các mục trong thư viện và hạn chế truy nhập vào một thư viện.

Lưu ý SkyDrive bây giờ là OneDrive và SkyDrive Pro bây giờ là OneDrive for Business. Tìm hiểu thêm về thay đổi này tại Từ SkyDrive đến OneDrive.

Trong khóa học này:

Dùng thư mục và File Explorer để tổ chức thư viện SharePoint (1:49)
Tìm hiểu cách tạo thư mục trong thư viện tài liệu của bạn. Kéo và thả tệp vào các thư mục này trong SharePoint hoặc dùng File Explorer.

Dùng cột để theo dõi, sắp xếp và lọc các tệp trong thư viện SharePoint (1:18)
Tìm hiểu cách thêm cột vào một thư viện và sau đó sắp xếp và lọc theo các cột này để chỉ xem thông tin mà bạn cần.

Dùng cột và thư mục để xem các mục trong thư viện (1:36)
Tìm hiểu cách tạo dạng xem các mục trong thư viện nơi bạn sắp xếp và lọc tài liệu trên các thư mục và cột.

Kiểm soát quyền truy nhập vào các thư viện SharePoint của bạn (1:41)
Tìm hiểu cách tùy chỉnh quyền cho một thư viện cụ thể trên site của bạn.

Tài nguyên bổ sung:

Thẻ Tham khảo Nhanh

Các khóa học khác có trên Microsoft Office Training.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×