Giám định viên Tài liệu đã tìm thấy một hoặc nhiều nối kết đến dữ liệu trong các sổ làm việc khác (nối kết ngoài) trong sổ làm việc của bạn. Tên của các trang tính có chứa dữ liệu bạn đã nối kết được lưu cùng với sổ làm việc của bạn nhưng chúng không hiển thị trong đó.

Sự cố

Giám định viên Tài liệu không thể loại bỏ những nối kết ngoài này cho bạn.

Giải pháp được đề xuất

  1. Đóng Giám định viên Tài liệu.

  2. Chọn nối kết ngoài mà bạn muốn loại bỏ và nhấn Delete hoặc ngắt nối kết nếu bạn muốn loại bỏ nối kết nhưng vẫn giữ các giá trị được tính.

  3. Chạy lại Giám định viên Tài liệu để xác nhận vấn đề đã được giải quyết.

Thông tin thêm về nối kết ngoài

Giám định viên Tài liệu phát hiện các nối kết bên ngoài xuất hiện trong hộp thoại Sửa Nối kết (Excel, bấm Nối kết >Nối kết).

Sửa Nối kết trên tab Dữ liệu

Nối kết ngoài bao gồm các tham chiếu ngoài được sử dụng trong:

  • Các ô trong trang tính

  • Tên

  • Các đối tượng, chẳng hạn như hộp văn bản hoặc hình dạng

  • Tiêu đề biểu đồ

  • Chuỗi dữ liệu biểu đồ

Xem Thêm

Tìm tham chiếu ngoài (liên kết) trong một sổ làm việc

Khắc phục các liên kết bị hỏng

Ngắt nối kết đến tham chiếu bên ngoài trong Excel

Kiểm soát khi nào cập nhật các tham chiếu ngoài (nối kết)

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×