Đã tìm thấy mã macro hoặc VBA

Giám định viên Tài liệu đã tìm thấy một hoặc nhiều mục sau có thể chứa dữ liệu ẩn trong tài liệu Office của bạn (Word, Excel hoặc PowerPoint):

 • Macro (bao gồm mọi macro WordBasic trong tài liệu Word hoặc trang tính Macro Excel 4.0 (XLM) trong sổ Excel tính)

 • Mô-đun VBA

 • Điều khiển COM hay ActiveX

 • Biểu mẫu Người dùng (bao gồm bất Excel biểu mẫu 5.0 nào trong Excel làm việc)

 • User-Defined Hàm (UDF) trong sổ Excel làm việc

Sự cố

Giám định viên Tài liệu không thể loại bỏ các mục này cho bạn, vì việc loại bỏ các mục này có thể làm cho tài liệu của bạn ngừng hoạt động đúng cách.

Giải pháp được đề xuất

 1. Đóng Giám định viên Tài liệu.

 2. Loại bỏ thủ công bất kỳ macro, mô-đun VBA, COM ActiveX điều khiển, biểu mẫu người dùng hoặc UDF nào có thể có dữ liệu ẩn khỏi tài liệu của bạn.

  Đây là cách để bạn có thể tìm macro và mô-đun VBA trong tài liệu của mình:

  • Trong Word hoặc Excel, bấm Xem Macro > Macro >Xem Macro.

   Trong PowerPoint, hãy bấm Xem > Macro.

   Trong hộp Macro, chọn macro bạn muốn loại bỏ, rồi bấm Xóa.

  • Nhấn Alt+F11 để tìm macro trong Trình soạn thảo VBA.

 3. Để xác nhận vấn đề được giải quyết, hãy bấm Tệp > Thông > Kiểmtra Vấn đề rồi bấm Kiểm tra Tài liệu.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×