Đóng và mở lại sổ ghi chép trong OneNote

Nếu bạn thường xuyên làm việc với nhiều sổ ghi chép được chia sẻ và danh sách các sổ ghi chép của bạn đang nhận được lộn xộn, bạn có thể đóng bất kỳ sổ ghi chép nào khi không còn cần thiết và mở lại nó sau này.

Lưu ý: Khi bạn đóng sổ ghi chép, bạn sẽ chỉ loại bỏ nó khỏi danh sách các sổ ghi chép được hiển thị. Bạn không xóa bỏ sổ ghi chép. Nếu muốn, bạn có thể xóa vĩnh viễn sổ ghi chép.

OneNote for Windows 10

 1. Bấm hoặc gõ nhẹ vào nút Hiển thị danh sách sổ tay Nút Hiển thị sổ tay cho đến khi bạn nhìn thấy danh sách các sổ ghi chép.

 2. Bấm chuột phải vào tên của sổ ghi chép mà bạn muốn đóng, rồi bấm đóng sổghi chép này.

 3. Để mở lại sổ ghi chép, hãy bấm hoặc gõ nhẹ vào sổ ghi chép khác trong danh sách sổ tay.

  Lưu ý: Đối với OneNote 2016, hãy tìm hiểu cách đóng sổghi chép, rồi mở lại lần nữa.

OneNote dành cho web

 1. Bấm hoặc gõ nhẹ vào nút Hiển thị danh sách sổ tay Nút Hiển thị sổ tay cho đến khi bạn nhìn thấy danh sách các sổ ghi chép.

 2. Bấm chuột phải vào tên của sổ ghi chép mà bạn muốn đóng, rồi bấm đóng sổghi chép này.

 3. Để mở lại sổ ghi chép, hãy bấm hoặc gõ nhẹ vào sổ ghi chép khác trong danh sách sổ tay.

OneNote for Mac

 1. Bấm vào nút Hiển thị danh sách sổ tay Nút Hiển thị sổ tay cho đến khi bạn nhìn thấy danh sách các sổ ghi chép.

  Mẹo: Để nhanh chóng nhìn thấy tất cả các sổ ghi chép, hãy bấm vào nút sổ ghi chép ở cuối (chỉ sẵn dùng khi các danh sách phần hoặc trang được hiển thị).

 2. Giữ phím control trong khi bấm vào tên của sổ ghi chép, rồi bấm đóng sổghi chép này.

 3. Để mở lại sổ ghi chép, hãy bấm vào xem thêm sổ ghi chép trong danh sách sổ tay.

OneNote cho iPad hoặc iPhone

 1. Gõ nhẹ vào nút Hiển thị danh sách sổ ghi chép Nút Hiển thị sổ tay cho đến khi bạn nhìn thấy danh sách các sổ ghi chép.

  Mẹo: Để nhanh chóng nhìn thấy tất cả các sổ ghi chép, nhấn vào nút sổ ghi chép ở cuối (chỉ sẵn dùng khi các danh sách phần hoặc trang được hiển thị).

 2. Nhấn và giữ tên sổ ghi chép để chọn sổ ghi chép. Dấu kiểm sẽ xuất hiện bên cạnh sổ ghi chép khi được chọn.

 3. Ở dưới cùng, hãy gõ nhẹ vào nút đóng Biểu tượng đóng sổ ghi chép .

 4. Để mở lại sổ ghi chép, hãy gõ nhẹ vào sổ ghi chép khác trong danh sách sổ tay.

OneNote for Android

 1. Gõ nhẹ vào nút lùi cho đến khi bạn nhìn thấy danh sách các sổ ghi chép.

  Mẹo: Để nhanh chóng nhìn thấy tất cả các sổ ghi chép, nhấn vào nút sổ ghi chép ở cuối (chỉ sẵn dùng khi các danh sách phần hoặc trang được hiển thị).

 2. Nhấn và giữ tên sổ ghi chép, rồi chọn đóng sổghi chép.

 3. Để mở lại sổ ghi chép, hãy gõ nhẹ vào sổ ghi chép khác trong danh sách sổ tay.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Luôn đi trước một bước nhờ Microsoft 365

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×