Đổi tên trang tính

Theo mặc định, Excel đặt tên các trang tính là Sheet1, Sheet2, Sheet3, v.v. nhưng bạn có thể dễ dàng đổi tên lại.

Hình ảnh các tab trang tính Excel

3 cách để đổi tên trang tính

  1. Bấm đúp vào tab trang tính và nhập tên mới.

  2. Bấm chuột phải vào tab trang tính, bấm Đổi tên, rồi nhập tên mới.

  3. Dùng phím tắt Alt+H > O > R và nhập tên mới.

Quan trọng: Tên trang tính không thể:

  • Trống.

  • Chứa nhiều hơn 31 ký tự.

  • Chứa bất kỳ ký tự nào trong các ký tự sau đây: / \ ? * : [ ]

    Ví dụ: 17/02/2016 sẽ không phải là tên trang tính hợp lệ nhưng 17-02-2016 thì được.

  • Bắt đầu hoặc kết thúc bằng một dấu móc đơn (') nhưng vẫn có thể dùng dấu này ở giữa văn bản hoặc các số trong tên.

  • Được đặt tên là "Lịch sử". Đây là một từ dành riêng mà Excel sử dụng nội bộ.

Đổi tên sổ làm việc

Nếu bạn muốn đổi tên sổ làm việc, trước tiên phải định vị sổ làm việc trong Windows Explorer, rồi bạn có thể nhấn F2 hoặc bấm chuột phải và chọn Đổi tên, sau đó nhập tên mới.

Nếu sổ làm việc của bạn đang mở, bạn có thể đến Tệp > Lưu Dưới dạng để lưu sổ làm việc bằng một tên khác. Thao tác này sẽ tạo một bản sao của sổ làm việc hiện có.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem thêm

Chèn hoặc xóa trang tính

Video: di chuyển hoặc sao chép trang tính

Bắt đầu nhanh: In trang tính

Trang tính Nhóm

Bảo vệ trang tính

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×