Đặt các tùy chọn âm thanh cuộc họp

Từ tab Điện thoại trong hộp thoại Tùy chọn, bạn có thể đặt các ưu tiên của mình để kết nối âm thanh cuộc họp. Tuy nhiên, những tùy chọn này chỉ sẵn dùng sau khi bạn chọn hộp kiểm Nhớ tôi trên máy tính này trên tab Chung. Tùy chọn có sẵn cho bạn sẽ tùy thuộc vào những gì nhóm hỗ trợ kỹ thuật của bạn đã kích hoạt cho tài khoản của bạn. Hãy chọn từ một trong các thiết đặt sau:

Lync Web App: Gia nhập âm thanh cuộc họp từ máy tính.

Không gia nhập âm thanh: Không gia nhập âm thanh cuộc họp từ máy tính.

Số Mới¹: Gia nhập âm thanh cuộc họp bằng cách yêu cầu hội thảo gọi số điện thoại mà bạn xác định.

Nếu bạn không muốn đặt tùy chọn mặc định cho tất cả các cuộc họp nhưng chọn tùy chọn trước khi tham gia cuộc họp, hãy chọn hộp kiểm Nhắc tôi trước khi gia nhập để xác nhận hoặc chọn nguồn âm thanh khác.

¹ Tính năng này chỉ sẵn dùng khi tài khoản Lync của người tổ chức cuộc họp được bật cho Enterprise Voice. Để tìm hiểu thêm, hãy liên hệ với nhân viên hỗ trợ kỹ thuật.

Đối với người dùng Office 365, tính năng này chỉ sẵn dùng nếu người tổ chức cuộc họp có Lync Plan 3 và cấu hình tài khoản phù hợp. Để tìm hiểu thêm, hãy liên hệ với nhân viên hỗ trợ kỹ thuật.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×