Đặt trạng thái của bạn

Thông tin hiện diện của bạn bao gồm các trạng thái sẵn sàng như Sẵn sàng hoặc Đi vắng và cả những chỉ báo được mã màu như màu xanh, vàng hoặc đỏ.

Bạn muốn làm gì?

Những trạng thái mà bạn có thể đặt

Những trạng thái được thiết lập tự động

Thiết đặt ghi chú cá nhân

Những trạng thái mà bạn có thể đặt

Để thay đổi trạng thái của bạn, từ bên trái, hãy gõ nhẹ vào biểu tượng đầu tiên để đến màn hình Thông tin của Tôi. Sau đó gõ nhẹ Trạng thái, và từ màn hình Trạng thái hãy chọn một trong những điều sau:

 • Rảnh

 • Bận

 • Không Làm Phiền

 • Quay Lại Ngay

 • Nghỉ Làm việc

 • Hiển thị Vắng mặt

 • Đặt lại Trạng thái

Những trạng thái được thiết lập tự động

Thông tin sau đây sẽ tự động xuất hiện trong vùng trạng thái của bạn.

 • Không hoạt động: Bạn không dùng máy tính hoặc bạn không dùng Lync trên thiết bị di động trong vòng 5 phút hoặc hơn.

 • Ngoại tuyến.

Ngay sau khi đăng nhập, bạn vẫn được giữ nguyên trạng thái đăng nhập miễn là có kết nối. Nếu mất kết nối trong vòng 30 phút, bạn sẽ bị đăng xuất. Nếu bạn có kết nối nhưng đã không dùng ứng dụng trong 10 ngày, bạn sẽ bị đăng xuất.

Thiết đặt ghi chú cá nhân

Khi bạn thay đổi thiết đặt Trả lời Tự động (Vắng Mặt) trong Microsoft Outlook, ghi chú mà bạn nhập cũng xuất hiện trong vùng ghi chú cá nhân của Lync (hộp ở trên vùng hình ảnh và tên của bạn). Ghi chú này sẽ nằm trong Lync cho đến khi bạn hủy bỏ ghi chú trong Microsoft Outlook hoặc nhập một ghi chú mới.

Để đặt ghi chú cá nhân, hãy thực hiện như sau:

 1. Để thay đổi trạng thái của bạn, từ bên trái, hãy gõ nhẹ vào biểu tượng đầu tiên để đến màn hình Thông tin của Tôi.

 2. Từ màn hình Thông tin của Tôi, trong vùng ghi chú, hãy nhập bất kỳ ghi chú nào bạn muốn. Ghi chú sẽ xuất hiện cùng với thẻ liên hệ của bạn.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×