Đặt Tùy chọn Điện thoại

Dùng cửa sổ Lync - Tùy chọn > Điện thoại để thiết lập hoặc thay đổi thiết đặt cho bất kỳ điện thoại nào bạn dùng với Lync.

Thêm hoặc thay đổi số điện thoại

Thêm số vào thẻ liên hệ của bạn để cung cấp cho mọi người một cách liên lạc với bạn khi bạn không ngồi ở máy tính, hoặc trong trường hợp họ thích dùng điện thoại hơn. Các số điện thoại của bạn sẽ xuất hiện trên thẻ liên hệ của bạn và các liên hệ Lync của bạn đều có thể thấy các số điện thoại này, tùy thuộc vào quan hệ bảo mật giữa bạn và liên hệ đó.

 1. Bên dưới Số điện thoại của tôi, hãy bấm vào hộp cho kiểu số mà bạn muốn thêm hoặc thay đổi, rồi nhập số đó vào. Chỉ dùng các con số 0123456789 và không dùng dấu mở ngoặc hoặc gạch nối. Khi bạn thêm các số quốc tế, hãy nhập dấu +, sau đó là mã quốc gia, tiếp theo là số nội hạt.

 2. Để các liên hệ có thể thấy được số này, hãy chọn hộp kiểm Đưa vào thẻ liên hệ của tôi bên cạnh số đó.

Số của bạn sẽ được hiển thị như sau:

 • Điện thoại Cơ quan hiển thị với tất cả các liên hệ, ngoại trừ Liên hệ Bên ngoài và Liên hệ Bị chặn.

  Lưu ý: Một số công ty không cho phép bạn bỏ chọn hộp kiểm Đưa vào thẻ liên hệ của tôi đối với số điện thoại cơ quan.

 • Điện thoại Di động chỉ hiển thị với Nhóm làm việcvàBạn bè và Gia đình.

 • Điện thoại Nhà riêng chỉ hiển thị với Bạn bè và Gia đình của bạn.

 • Điện thoại Khác chỉ hiển thị với Bạn bè và Gia đình của bạn. Hãy dùng tùy chọn này để thêm hoặc thay đổi các số điện thoại khác, ví dụ như số điện thoại di động thay thế hoặc số văn phòng tạm thời.

Mẹo: Để xem liên hệ nào có một trong những mối quan hệ này với bạn, trong danh sách Liên hệ, hãy chọn tab Mối quan hệ. Các liên hệ được gộp nhóm ở tab này theo quan hệ bảo mật. Để thay đổi quan hệ mà bạn có với một liên hệ, hãy bấm chuột phải vào phần liệt kê thông tin liên hệ, rồi bấm Thay đổi Quan hệ Bảo mật. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem Kiểm soát quyền truy nhập vào thông tin hiện diện của bạn trong Lync.

Dùng thiết bị TTY

Chế độ điện thoại văn bản (TTY) được dùng để giao tiếp văn bản qua đường điện thoại. Bạn phải kết nối thiết bị TTY với máy tính để diễn giải âm thanh được thay đổi; nếu không, bạn có thể gặp phải chất lượng âm thanh kém trong khi gọi. Sử dụng chế độ TTY trong cuộc gọi hội thảo cũng có thể gây ra vấn đề về chất lượng âm thanh.

Chế độ TTY được tắt theo mặc định. Để bật tính năng này:

 1. Kết nối một thiết bị TTY với máy tính của bạn.

 2. Bên dưới khả năng truy nhập Điện thoại, hãy bấm Bật chế độ TTY

 3. Đăng thoát khỏi Lync, rồi đăng nhập trở lại.

Đặt các tùy chọn Cuộc họp Lync

Bạn có thể dùng âm thanh giống nhau cho tất cả các Cuộc họp Lync hoặc thiết lập Lync để đưa ra các tùy chọn cho bạn mỗi lần bạn gia nhập. Cách thứ hai sẽ hữu ích nếu bạn cần dùng kết nối âm thanh khác, tùy thuộc vào cuộc họp hoặc địa điểm mà bạn gia nhập từ đó.

 1. Bên dưới Gia nhập cuộc gọi hội thảo, hãy bấm vào menu thả xuống bên cạnh Gia nhập âm thanh cuộc họp từ và thực hiện một trong những thao tác sau đây:

 2. Để dùng video và âm thanh máy tính (dùng loa và micrô máy tính của bạn hoặc bộ tai nghe) cho Cuộc họp, hãy chọn Lync.

 3. Để yêu cầu Lync gọi cho bạn, hãy chọn số điện thoại mà bạn muốn được gọi đến. Nếu bạn không thấy số điện thoại của mình, nhập số vào bên dưới Số điện thoại của tôi ở đầu cửa sổ.

 4. Để gọi điện tham gia vào cuộc họp, nếu yêu cầu của cuộc họp bao gồm một số gọi đến, hãy chọn Không kết nối âm thanh, rồi gia nhập cuộc họp, sau đó dùng điện thoại để gọi đến.

 5. (Không bắt buộc) Nếu bạn gia nhập từ nhiều thiết bị hoặc địa điểm khác nhau và muốn chọn cách bạn kết nối tới cuộc họp mỗi lần gia nhập, hãy chọn hộp kiểm Trước khi tôi gia nhập cuộc họp, hãy hỏi tôi muốn dùng thiết bị âm thành nào.

Lưu ý:  Bạn có thể để Lync gọi mình (và thiết lập Cuộc họp Lync bao gồm các chi tiết gọi vào) chỉ khi hội thảo quay số vào được cấu hình cho tài khoản của bạn. Để biết chi tiết, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật tại nơi làm việc của bạn.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×