Đặt tùy chọn cá nhân

Làm việc ở mọi nơi từ mọi thiết bị với Microsoft 365

Nâng cấp lên Microsoft 365 để làm việc ở bất cứ đâu với các tính năng và bản cập nhật mới nhất.

Nâng cấp ngay bây giờ

Bài viết này mô tả cửa sổ tùy chọn Cá nhân, nơi bạn có thể chỉ rõ các thiết đặt cá nhân, xác định những thông tin muốn hiển thị với người khác trong Lync và xác định cách thức mà bạn muốn Lync tương tác với các chương trình Office khác.

Lưu ý:  Nếu bạn đến trang này để tìm kiếm các thông tin chung về Lync, hãy bấm (các) nối kết phù hợp dưới đây.

Đặt tùy chọn tài khoản của tôi

Dùng các tùy chọn bên dưới Tài khoản của tôi để xác định địa chỉ đăng nhập của bạn và cấu hình cách bạn kết nối với Máy chủ Lync.

 • Mở tùy chọn Cá nhân và bên dưới Tài khoản của tôi, trong hộp Địa chỉ đăng nhập, hãy nhập tên tài khoản người dùng của bạn (ví dụ, aido@vidu.com)

 • Hãy bấm vào nút Nâng cao để lập cấu hình kết nối của bạn đến Máy chủ Lync. Thường thì bạn sẽ không phải mở hội thoại này, vì các thiết đặt này sẽ được nhóm hỗ trợ kỹ thuật của bạn đặt tự động.

 • Hãy chọn hộp kiểm Tự khởi động Lync khi tôi đăng nhập vào Windows để đơn giản hóa việc khởi động, tự động đăng nhập và khởi động Lync mỗi lần bạn đăng nhập vào hệ điều hành Windows. Nếu bạn không muốn đăng nhập tự động, hãy chắc chắn xóa hộp kiểm này.

 • Hãy chọn hộp kiểm Hiện Lync ở tiền cảnh khi bắt đầu tiếp theo nếu bạn muốn cửa sổ chính của Lync mở ra phía trước những cửa sổ khác khi bắt đầu. Nếu tùy chọn này không được chọn, biểu tượng Lync sẽ xuất hiện trong khu vực thông báo của Windows (khay hệ thống) khi Lync khởi động.

Đặt tùy chọn trình quản lý thông tin Cá nhân

Dùng tùy chọn bên dưới Trình quản lý thông tin cá nhân để xác định cách Lync tương tác với các chương trình Microsoft Office khác.

 • Mở tùy chọn Cá nhân rồi dưới Trình quản lý thông tin cá nhân, chọn Microsoft Exchange hoặc Microsoft Outlook hoặc Không từ danh sách thả xuống. Khi bạn chọn Microsoft Exchange hoặc Microsoft Outlook, tính năng tìm kiếm của Lync sẽ dùng danh sách Liên hệ của Microsoft Outlook làm nguồn để liên hệ, ngoài danh sách địa chỉ toàn cầu. Khi bạn chọn Không, tính năng tìm kiếm của Lync chỉ trả về các liên hệ từ danh sách địa chỉ toàn cầu. Nó không dùng Sổ Địa chỉ của Windows hoặc danh sách Liên hệ của Outlook.

Nếu bạn chọn Microsoft Exchange hoặc Microsoft Outlook, hãy làm theo bất cứ hướng dẫn nào sau đây:

 • Để làm cho việc hiện diện của bạn tự động phản ánh khi bạn đang ở trong cuộc họp đã được lên lịch, hãy chọn hộp kiểm Cập nhật sự hiện diện của tôi dựa trên thông tin lịch của tôi. Dùng những thiết đặt sau đây để xác định thêm ai có thể nhìn thấy thông tin này:

  • Để hiện thông tin này cho các liên hệ trong Nhóm làm việc, hãy chọn hộp kiểm Hiện địa điểm và chủ đề họp cho các liên hệ trong quan hệ riêng thuộc Nhóm làm việc của tôi.

  • Để hiện thông tin Vắng Mặt của Outlook cho các liên hệ, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị thông tin Vắng Mặt của tôi cho các liên hệ trong các mối quan hệ riêng thuộc Bạn bè và Gia đình, Nhóm làm việc và Đồng nghiệp của tôi. Xóa hộp kiểm để ẩn thông tin Vắng mặt của bạn với tất cả các liên hệ của bạn.

 • Để lưu lịch sử hội thoại trong Outlook, hãy chọn hộp kiểm Lưu hội thoại tin nhắn tức thời trong thư mục Lịch sử Hội thoại của email của tôi. Xóa bỏ hộp kiểm này có nghĩa là lịch sử tin nhắn tức thời của bạn sẽ không còn trong thư mục này.

 • Để lưu lịch sử cuộc gọi bằng điện thoại của bạn trong Outlook, hãy chọn hộp kiểm Lưu nhật ký cuộc gọi trong thư mục Lịch sử Hội thoại trong email của tôi. Xóa bỏ hộp kiểm này có nghĩa là lịch sử cuộc gọi điện thoại của bạn sẽ không còn trong thư mục này.

Đặt tùy chọn Địa điểm của bạn

Nếu tổ chức của bạn đã kích hoạt tính năng này, bạn có thể quy định có chia sẻ địa điểm của bạn với những chương trình khác hay không.

 • Để cho phép các chương trình khác sử dụng thông tin địa điểm của bạn, trên cửa sổ tùy chọn Cá nhân, trong khu vực Địa điểm, hãy chọn hộp kiểm Chia sẻ thông tin địa điểm của tôi với các chương trình khác mà tôi dùng.

 • Để ẩn địa điểm của bạn trong các chương trình khác, hãy xóa hộp kiểm này.

Đặt tùy chọn Hiển thị ảnh của bạn

Dùng các tùy chọn bên dưới Hiển thị ảnh để chỉ định bạn có muốn xem ảnh của những người khác hay không.

 • Để hiển thị ảnh của những người khác trong Lync, hãy mở Tùy chọn cá nhân và bên dưới Hiển thị ảnh, hãy chọn hộp kiểm Hiện ảnh của các liên hệ. Nếu bạn không muốn xem ảnh trong Lync, hãy xóa hộp kiểm này. (Không hiện ảnh sẽ cho phép bạn xem nhiều liên hệ hơn trong danh sách Liên hệ của bạn.)

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×