Đặt tùy chọn chung

Dùng tùy chọn để xác định cuộc gọi và cuộc họp, tùy chọn liên hệ và các thiết lập chung khác. Tùy thuộc vào cách tổ chức bạn thiết lập Lync, một số các tùy chọn này có thể bị tắt. Hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ kỹ thuật của bạn để biết thêm thông tin.

Lưu ý:  Bài viết này áp dụng cho Office 365 vận hành bằng 21Vianet ở Trung Quốc.

Trong bài viết này

Cuộc gọi và cuộc họp

Số Điện thoại

Yêu cầu Wi-Fi cho VoIP, Thoại, Nội dung

Chứng danh của Tôi

Liên hệ─Ảnh

khả năng truy nhập

TTY

Thu phóng

Trợ giúp và Giới thiệu

Cuộc gọi và cuộc họp

Số Điện thoại

Nhập số di động iPhone của bạn cùng với mã quốc gia/mã vùng. Khi Lync không thể dùng Wi-Fi hoặc mạng dữ liệu di động để thực hiện cuộc gọi thoại hoặc video, Lync sẽ gọi lại cho bạn qua số này để kết nối bạn với phần âm thanh của cuộc gọi Lync.

Khi bạn đăng nhập lần đầu vào Lync cho iPhone, bạn sẽ được hướng dẫn để cấu hình Số Điện thoại của bạn. Để cập nhật, hãy thực hiện những thao tác sau:

  1. Gõ nhẹ Thông tin của Tôi rồi gõ nhẹ Tùy chọn.

  2. Trên màn hình Tùy chọn, dưới Cuộc gọi và Cuộc họp, gõ nhẹ Số Điện thoại rồi nhập số di động của bạn cùng với mã quốc gia/mã vùng và mã khu vực.

Yêu cầu Wi-Fi cho VoIP, Thoại, Nội dung

Để biết thêm thông tin, hãy đi tới Điều chỉnh thiết đặt sử dụng dữ liệu của bạn.

Chứng danh của Tôi

Theo mặc định, tùy chọn Chứng danh của Tôi được bật nên tất cả các cuộc họp và thông tin thư thoại của bạn đều được hiển thị trên Lync.

Thiết đặt Exchange cho phép bạn nhập chứng danh nếu chứng danh của Exchange khác biệt với thiết đặt Lync của bạn. Nếu các chứng danh giống nhau, hãy giữ khóa chuyển Sử dụng Chứng danh Lync đặt thành BẬT. Bạn cần chứng danh của Exchange để hiển thị cuộc họp và thư thoại

Thiết đặt HTTP Proxy là cần thiết nếu mạng lưới công ty của bạn có proxy yêu cầu thiết lập chứng danh. Bạn cần nhập thông tin này để đăng nhập và dùng các ứng dụng trên Wi-Fi của công ty.

Liên hệ─Ảnh

Để hiện hoặc ẩn ảnh của liên hệ, hãy gõ nhẹ BẬT hoặc TẮT.

Khi tắt tùy chọn này, ảnh không được tải xuống hoặc hiển thị.

Khả năng truy nhập

TTY

Chế độ điện thoại văn bản (TTY) được dùng để gửi văn bản qua đường điện thoại. Thiết bị TTY phải được kết nối vào iPhone để diễn giải âm thanh đã được sửa đổi. Nếu không, có thể bạn sẽ thấy chất lượng âm thanh kém. Sử dụng chế độ TTY trong cuộc gọi hội thảo cũng có thể gây ra vấn đề về chất lượng âm thanh.

Theo mặc định, chế độ TTY được tắt. Hãy gõ nhẹ vào BẬT để bật nó.

Thu phóng

Khi bạn bật tùy chọn Thu phóng trên điện thoại, bạn có thể dùng các cử chỉ để phóng to bất kỳ trang nào mà bạn đang xem, bao gồm cả các trang Lync.

1.       Trong danh sách Ứng dụng, hãy gõ nhẹ Thiết đặt > Chung > Trợ năng > Thu phóng.

2.       Bật Thu phóng.

3.       Trên bất kỳ màn hình nào mà bạn muốn phóng đại, hãy thực hiện như sau:

  • Để phóng to, hãy gõ đúp bằng ba ngón tay.

  • Để thay đổi mức phóng đại, hãy gõ đúp và giữ bằng hai ngón tay, rồi kéo ngón tay bạn lên hoặc xuống để tăng hay giảm mức phóng đại. Ngừng lại khi bạn đạt đến mức phóng đại mong muốn.

  • Để khôi phục màn hình về hiển thị không được phóng đại như ban đầu, hãy gõ đúp lại bằng ba ngón tay.

Trợ giúp và Giới thiệu

Gõ nhẹ Trợ giúp để xem các chủ đề và video Trợ giúp.

Để xem thông tin phiên bản, điều khoản sử dụng và tuyên bố về quyền riêng tư, hãy thực hiện như sau:

  1. Gõ nhẹ Thông tin của Tôi rồi gõ nhẹ Tùy chọn.

  2. Trên màn hình Tùy chọn, trong mục Khác, gõ nhẹ Giới thiệu về.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×