Đặt tùy chọn chung

Dùng tùy chọn để xác định cuộc gọi và cuộc họp, hiện hoặc ẩn ảnh và các thiết lập chung khác. Tùy thuộc vào cách tổ chức bạn thiết lập Lync, một số tùy chọn có thể được tắt. Hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ kỹ thuật của bạn để biết thêm thông tin.

Lưu ý:  Bài viết này áp dụng cho Office 365 vận hành bằng 21Vianet ở Trung Quốc.

Trong bài viết này

Cuộc gọi và cuộc họp

Yêu cầu Wi-Fi cho VoIP

Exchange

Hiện hoặc ẩn ảnh

Biểu tượng thanh trạng thái

Âm thanh và Rung

TTY

Trợ giúp và Giới thiệu

Cuộc gọi và cuộc họp

Nhập số di động của bạn cùng với mã quốc gia/mã vùng. Khi Lync không thể dùng Wi-Fi hoặc mạng dữ liệu di động để thực hiện cuộc gọi thoại hoặc video, Lync sẽ gọi lại cho bạn qua số này để kết nối bạn với phần âm thanh của cuộc gọi Lync.

Khi bạn đăng nhập lần đầu vào Lync 2013 cho Android, bạn sẽ được hướng dẫn để cấu hình Số Điện thoại của bạn. Để cập nhật, hãy thực hiện những thao tác sau:

  1. Từ màn hình Lync, gõ nhẹ nút Menu trên điện thoại của bạn rồi gõ nhẹ Tùy chọn.

  2. Trên màn hình Tùy chọn, gõ nhẹ Cuộc gọi và cuộc họp rồi nhập số di động của bạn cùng với mã quốc gia/mã vùng và mã khu vực.

Yêu cầu Wi-Fi cho VoIP

Để biết thêm thông tin, hãy đi tới Quản lý Wi-Fi cho tùy chọn VoIP.

Exchange

Theo mặc định, tùy chọn chứng danh của Exchange sẽ được bật nên tất cả các cuộc họp và thông tin thư thoại của bạn đều hiển thị trên Lync.

Thiết đặt Exchange cho phép bạn nhập chứng danh nếu chứng danh Exchange của bạn khác biệt với thiết đặt Lync của bạn. Nếu các chứng danh giống nhau, hãy giữ ở chế độ BẬT. Bạn cần chứng danh của Exchange để hiển thị cuộc họp và thư thoại.

Bạn cần thiết đặt HTTP Proxy nếu mạng của công ty bạn có proxy yêu cầu thiết lập chứng danh. Bạn cần nhập thông tin này để đăng nhập và dùng các ứng dụng trên Wi-Fi của công ty.

Hiện hoặc ẩn ảnh

Để hiện hoặc ẩn ảnh của liên hệ, hãy chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm.

Khi tắt tùy chọn này, ảnh không được tải xuống hoặc hiển thị.

Biểu tượng thanh trạng thái

Để bật hoặc tắt biểu tượng thanh trạng thái của Lync, hãy chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm.

Âm thanh và Rung

Bạn có thể tắt âm thanh và rung của Lync, hoặc dùng thiết đặt âm thanh của điện thoại của bạn.

TTY

Chế độ điện thoại văn bản (TTY) được dùng để gửi văn bản qua đường điện thoại. Một thiết bị TTY phải được kết nối vào Windows Phone để diễn giải âm thanh đã được chỉnh sửa. Nếu không, có thể bạn sẽ thấy chất lượng âm thanh kém. Sử dụng chế độ TTY trong cuộc gọi hội thảo cũng có thể gây ra vấn đề về chất lượng âm thanh.

Theo mặc định, chế độ TTY được tắt. Trượt tới BẬT để bật nó.

Trợ giúp và Giới thiệu

  • Để xem chủ đề Trợ giúp khi bạn đăng nhập Lync, hãy gõ nhẹ nút Menu trên điện thoại của bạn và gõ nhẹ Trợ giúp.

  • Để xem chi tiết sản phẩm, điều khoản sử dụng, thông tin quyền riêng tư và thông tin đối với bên thứ ba liên quan đến sản phẩm, hãy gõ nhẹ nút Menu trên điện thoại của bạn, gõ nhẹ Tùy chọn > Giới thiệu về.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×