Đặt tùy chọn danh sách liên hệ

Bài viết này mô tả cửa sổ chứa các tùy chọn danh sách Liên hệ trong Lync, trong đó bạn có thể thiết lập cách mà bạn muốn hiển thị các liên hệ của mình.

 • Hiển thị liên hệ của tôi với: Theo mặc định, danh sách Liên hệ của bạn sẽ bao gồm tên và ảnh, nếu có. Để loại bỏ ảnh, mà làm như vậy sẽ tăng gấp đôi số liên hệ có thể hiển thị mỗi lần, hãy bấm Chỉ hiện tên liên hệ (một dòng).

 • Sắp xếp danh sách của tôi: Theo mặc định, các liên hệ của bạn được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái theo tên, trong một nhóm cho trước. Nếu bạn muốn sắp xếp theo trạng thái sẵn sàng của họ, hãy bấm Theo trạng thái sẵn sàng.

 • Hiện thông tin này: Chọn các hộp kiểm trong phần này để lựa chọn trong số các tùy chọn hiển thị thêm này:

  • Tên liên hệ (thay vì địa chỉ email) Liệt kê các liên hệ của bạn theo tên (được chọn theo mặc định).

  • Trạng thái của liên hệ Thêm một cụm từ mang tính mô tả, chẳng hạn như "Đang họp" hoặc "Đang gọi điện thoại" vào thanh màu sắc hiện diện trên mỗi phần liệt kê thông tin (được chọn theo mặc định).

  • Hiện những liên hệ có thông tin hiện diện là đi vắng, ngoại tuyến và không xác định trong một nhóm riêng biệt Hiển thị những liên hệ không sẵn sàng này trong một nhóm ở cuối màn hình liên hệ (được tắt theo mặc định).

  • Nhóm yêu thích Đưa các liên hệ Yêu thích vào một nhóm riêng biệt (được chọn theo mặc định).

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×