Đặt tùy chọn Lync Web App

Dùng hộp thoại Tùy chọn để đặt ưu tiên của bạn cho cuộc họp Lync Web App. Hộp thoại này có bốn tab – Chung, Điện thoại, Thiết bị âm thanh và Thiết bị video, như minh họa trong bảng, cũng bao gồm phần mô tả việc bạn có thể làm với mỗi tab.

Từ tab này

L àm thế này

Chung

  • Lưu thông tin đăng nhập để giam gia cuộc họp Lync Web App

  • Chọn tùy chọn ưu tiên văn bản của bạn cho tin nhắn tức thời

  • Bật ghi nhật ký các quy trình đang chạy trên máy tính của bạn

Để biết thêm về các tùy chọn này, hãy bấm Tính năng này làm gì kế bên tùy chọn.

Điện thoại

Đặt tùy chọn ưu tiên để gia nhập âm thanh cuộc họp.

Để biết thêm về các tùy chọn ưu tiên này, hãy bấm Trợ giúp trên tab Điện thoại.

Thiết bị âm thanh

Đặt các thiết bị âm thanh ưu tiên của bạn để dùng trong cuộc họp Lync Web App.

Để biết thêm về thiết đặt này, hãy bấm Tính năng này làm gì hoặc Trợ giúp.

Thiết bị video

Đặt các thiết bị âm thanh ưu tiên của bạn để dùng trong cuộc họp Lync Web App.

Để biết thêm về thiết đặt này, hãy bấm Tính năng này làm gì hoặc Trợ giúp.

Bạn có thể thay đổi thiết đặt của bạn bất kỳ lúc nào. Bấm ảnh chụp màn hình nút các tùy chọn >Tùy chọn để mở hộp thoại Tùy chọn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×