Đăng lên yammer bằng cách gửi email

Bạn có thể đăng lên một nhóm yammer hoặc người dùng yammer qua email và bạn có thể trả lời email thông báo qua email và phản hồi của bạn được đăng trong yammer. Nếu bạn muốn, bạn có thể loại bỏ chữ ký email khi bạn đăng lên yammer bằng cách dùng thư email.

Lưu ý: Trong địa lý EU, đăng qua email chỉ sẵn dùng cho các nhóm liên kết của Office 365.

Sử dụng email để đăng thư mới hoặc chuyển tiếp thư trong yammer

Đối với một nhóm được kết nối

Xây dựng địa chỉ email như sau:

groupname@network.com

Bạn sẽ không nhận được xác nhận email sau khi bạn đăng, bất kể tùy chọn nào cần phải có tất cả người dùng trong mạng của bạn để xác nhận thông báo của họ được đăng qua email trước khi đăng được kích hoạt hay không.

Tuy nhiên:

  • Email xác nhận được gửi nếu bạn đăng lên groupname+networkname@yammer.com

  • KHÔNG gửi được email xác nhận nếu bạn đăng lên groupname@network.com

Đối với nhóm không kết nối

Xây dựng địa chỉ email như sau:

groupname+networkname@yammer.com 

Nếu bạn đăng thư đến một nhóm được kết nối trong yammer, bạn sẽ nhận được xác nhận email bất kể:

  • Cho dù yêu cầu tất cả người dùng trong mạng của bạn có thể xác nhận thư của họ được đăng qua email trước khi đăng được kích hoạt hay không

           hoặc

  • Email mà bạn sử dụng (groupname+networkname@yammer.com hoặc groupname@network.com)

Mẹo: 

  • Nếu có dấu cách hoặc dấu chấm câu trong tên nhóm, chỉ cần bỏ qua chúng. Ví dụ, nếu tên miền yammer của bạn là Contoso.com và bạn muốn gửi email đến nhóm tiếp thị, hãy dùng địa chỉ email marketingteam+contoso.com@yammer.com.

  • Để đảm bảo rằng bạn có được địa chỉ chính xác, bạn có thể tra cứu địa chỉ email của nhóm. Trên trang chủ của một nhóm yammer, trong phần tùy chọn Access, chọn đăng lên nhóm này qua email và bạn sẽ thấy địa chỉ email của nhóm.

Tùy chọn truy nhập nhóm, bao gồm đăng ký, gửi bài qua email và nhúng nguồn cấp

Sử dụng email để đăng thư mới hoặc chuyển tiếp thư riêng tư cho người dùng trong yammer

Xây dựng địa chỉ email như sau:

first_part_of_user ' s_Yammer_email_address + network_name @yammer. com.

Ví dụ, để gửi thư đến yammer thành LisaG@Contoso.com, hãy sử dụng địa chỉ email lisag+contoso.com@yammer.com

Loại bỏ chữ ký email của bạn khi bạn đăng lên yammer

Để loại bỏ chữ ký email của bạn khi bạn đăng lên yammer bằng cách sử dụng email, hãy thêm hai dấu gạch nối trên một dòng riêng biệt trước chữ ký của bạn. Yammer sẽ bỏ qua bất kỳ văn bản nào xuất hiện sau hai dấu gạch ngang.

Ví dụ, bạn gửi một thông điệp email giống như sau: 

   Đây là tin nhắn của tôi.

   --
   Tên
của tôi    Địa chỉ
của tôi    Số điện thoại của tôi

Trong ví dụ này, thông điệp email của bạn sẽ xuất hiện trong yammer như sau: 

   Đây là tin nhắn của tôi.

Lưu ý: Bất kỳ hình ảnh nào trong chữ ký của bạn sẽ vẫn được thêm bởi vì yammer dạng xem hình ảnh dưới dạng phần đính kèm vào thư.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Luôn đi trước một bước nhờ Microsoft 365

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×