Đăng nhập vào Office

Đăng nhập vào www.Office.com từ một trình duyệt web và bắt đầu sử dụng các ứng dụng trên web hoặc truy nhập các dịch vụ web khác liên kết với tài khoản của bạn, chẳng hạn như OneDrive.

Cách bạn đăng nhập vào một ứng dụng Office đã cài đặt tùy thuộc vào thiết bị của bạn.

Mẹo: Để thêm tài khoản email vào Outlook hoặc để được trợ giúp đăng nhập vào Outlook.com, hãy xem Trợ giúp Outlook & Learning.

Chọn thiết bị của bạn để biết các bước đăng nhập chi tiết hơn:

Mẹo: Để quản lý hồ sơ tài khoản của bạn sau khi đăng nhập (ví dụ: để cập nhật thông tin bảo mật của bạn, hãy xem những sản phẩm bạn sở hữu, v.v.) chọn ảnh hoặc tên của bạn ở góc trên bên phải của cửa sổ, rồi chọn tùy chọn để xem hoặc quản lý tài khoản của bạn.

Đối với các ứng dụng Office được cài đặt trên PC chạy Windows:   

 1. Nếu bạn chưa ở trong một tệp hoặc tài liệu Office, hãy mở một ứng dụng như Word hoặc Excel, rồi mở một tệp hiện có hoặc tạo tệp mới.

 2. Chọn Tệp > Tài khoản (hoặc Tài khoản Office nếu bạn đang sử dụng Outlook). Nếu bạn chưa đăng nhập, hãy bấm vào Đăng nhập.

 3. Trong cửa sổ Đăng nhập, nhập địa chỉ email và mật khẩu bạn sử dụng với Office. Đây có thể là Tài khoản Microsoft cá nhân mà bạn đã liên kết với Office hoặc tên người dùng và mật khẩu mà bạn sử dụng với tài khoản cơ quan hoặc trường học.

Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft hay tài khoản cơ quan hoặc trường học Office 365 của bạn.

Đối với các ứng dụng Office được cài đặt trên máy Mac:   

 1. Mở bất kỳ ứng dụng Office chẳng hạn như Word và chọn Đăng nhập. Nếu bạn đang sửa tệp, đi đến Tệp > Tạo tệp mới từ Mẫu... > Đăng nhập.

  Lưu ý: Nếu bạn dùng OneNote, chọn OneNote từ menu trên cùng và sau đó chọn Đăng nhập.

 2. Trong cửa sổ Đăng nhập, nhập địa chỉ email và mật khẩu bạn sử dụng với Office. Đây có thể là Tài khoản Microsoft cá nhân mà bạn đã liên kết với Office hoặc tên người dùng và mật khẩu mà bạn sử dụng với tài khoản cơ quan hoặc trường học.

Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft hoặc tài khoản Office 365 của cơ quan hoặc trường học.

Đối với các ứng dụng Office được cài đặt trên iPhone và iPads:   

 1. Mở ứng dụng Office. Trên màn hình Tài khoản, nhấp vào Đăng nhập.

 2. Trong cửa sổ Đăng nhập, nhập địa chỉ email và mật khẩu bạn sử dụng với Office. Đây có thể là Tài khoản Microsoft cá nhân mà bạn đã liên kết với Office, hoặc tên người dùng và mật khẩu mà bạn sử dụng với tài khoản cơ quan hoặc trường học.

Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft hoặc tài khoản Office 365 của cơ quan hoặc trường học.

Đối với các ứng dụng Office được cài đặt trên Android hoặc Chromebooks:   

 1. Mở ứng dụng Office. Trên màn hình Gần đây, nhấp Đăng nhập.

 2. Trong cửa sổ Đăng nhập, nhập địa chỉ email và mật khẩu bạn sử dụng với Office. Đây có thể là Tài khoản Microsoft cá nhân mà bạn đã liên kết với Office, hoặc tên người dùng và mật khẩu mà bạn sử dụng với tài khoản cơ quan hoặc trường học.

Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft hoặc tài khoản Office 365 của cơ quan hoặc trường học.

Để đăng nhập vào Office trên web:   

 1. Đi tới www.Office.com , rồi chọn đăng nhập.

 2. Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn. Đó có thể là Tài khoản Microsoft cá nhân của bạn, hoặc tên người dùng và mật khẩu bạn dùng với tài khoản công ty hoặc trường học. Tên tài khoản mà bạn đã đăng nhập được hiển thị ở đầu trang.

 3. Chọn công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng trình khởi động ứng dụng trong Office 365 rồi chọn ứng dụng Office bất kỳ để bắt đầu sử dụng.

Công cụ khởi động ứng dụng Office

Mẹo: Bạn có thể đăng nhập vào các ứng dụng Office trên nhiều thiết bị với các gói đăng ký Microsoft 365. Xem cách đăng nhập hoạt động trong Microsoft 365.

Xem Thêm

Quên mật khẩu hoặc tài khoản của bạn?

Dễ dàng chuyển đổi giữa các tài khoản

Đăng xuất khỏi Office

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×