Chủ đề liên quan
×
Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Để đăng nhập vào Teams, tất cả những gì bạn cần là tài khoản Microsoft. Nếu bạn đã sử dụng Skype, OneDrive, Outlook.com hoặc Xbox Live, thì bạn đã có một tài Xbox Live rồi. Nếu không, thật dễ dàng để tạo một tài khoản Microsoft mới

Đăng nhập vào Trò chuyện trong Windows 11

Nếu bạn thiết lập Windows 11 bằng tài khoản Microsoft của mình, thì Trò chuyện sẽ tự động được đăng nhập bằng cùng một tài khoản. Nếu bạn có nhiều tài khoản trên máy tính, bạn sẽ được yêu cầu chọn tài khoản mà bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn không đăng nhập tự động, có thể bạn sẽ được thực hiện trong quá trình đăng nhập.

Tìm hiểu thêm về cách đặt lại mật khẩu tài khoản Microsoft của bạn.

Lưu ý: Bạn không thể sử dụng tài khoản cơ quan hoặc trường học để đăng nhập vào Chat trong Windows 11. Tìm hiểu thêm về cách sử Teams cho cơ quan hoặc trường học trong Windows 11.

Đăng xuất khỏi Trò chuyện trong Windows 11

Nếu bạn muốn đăng xuất khỏi Cuộc trò chuyện hoặc thay đổi tài khoản:

  1. Từ Trò chuyện trong Windows 11, chọn Mở Microsoft Teams.

  2. Chọn ảnh hồ sơ của bạn.

  3. Chọn Đăng xuất, sau đó trong cửa sổ xác nhận, chọn Đăng xuất một lần nữa.

Thay đổi tài khoản trò chuyện trong Windows 11

Nếu bạn không nhìn thấy danh sách liên hệ hoặc các cuộc trò chuyện gần đây mà bạn mong đợi, bạn có thể cần thay đổi tài khoản bạn đã đăng nhập bằng trò chuyện trong Windows 11.

Để xác minh tài khoản bạn đã đăng nhập:

  1. Từ Trò chuyện trong Windows 11, chọn Mở Microsoft Teams.

  2. Chọn ảnh hồ sơ của bạn ở phía trên cùng của cửa sổ. Từ đây, bạn có thể:

    • Xác minh tài khoản bạn đã đăng nhập.

    • Xác minh thông tin tài khoản Microsoft của tôi.

Nếu bạn cần thay đổi tài khoản, hãy làm theo các bước để đăng xuất khỏi Trò chuyện, sau đó chọn Sử dụng tài khoản khác và làm theo lời nhắc để đăng nhập lại.

Liên hệ với chúng tôi

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc đặt câu hỏi trong Microsoft Teams này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×