Đăng nhập trên điện thoại bàn IP của bàn

Sau khi bạn kết hợp điện thoại bàn IP của Phiên bản Điện thoại của Lync, hãy đăng nhập để bắt đầu. Phiên bản Điện thoại của Lync cho phép bạn dùng điện thoại để thực hiện và quản lý cuộc gọi, xem liên hệ và thông tin hiện diện trong Lync, thay đổi trạng thái của mình, gia nhập Cuộc họp Lync, và nhiều việc khác nữa.

Lưu ý:  Để biết chi tiết về cách tập hợp và sử dụng điện thoại chạy Phiên bản Điện thoại của Lync, hãy xem hướng dẫn sử dụng đi kèm điện thoại hoặc website của nhà sản xuất. Các nối kết website được cung cấp trong phần "Điện thoại bàn IP được hỗ trợ", ở phần sau trong chủ đề này. Nếu bạn thấy mình cần thêm chi tiết, hãy liên hệ nhà sản xuất.

Phương pháp đăng nhập của bạn như sau:

Đăng nhập bằng cách dùng

Nếu bạn có

Bạn sẽ nhận

Cáp USB

Bất kỳ điện thoại bàn IP nào được hỗ trợ

Một tài khoản Office 365 hoặc tài khoản Lync của công ty

Một máy tính có cài đặt Lync

Một cáp USB

Đăng nhập đơn giản

Quyền truy nhập đầy đủ vào các tính năng và toàn bộ chức năng của Lync Phone Edition trên điện thoại

PIN

Điện thoại bàn Aastra 6725ip, HP 4120 IP Phone (điện thoại bàn) hoặc điện thoại bàn Polycom CX600 IP

Một tài khoản Lync của công ty

Quan trọng:  Người dùng Office 365 và người dùng Polycom CX700 không thể đăng nhập thông qua mã PIN.

Quyền truy nhập hạn chế vào thư thoại, lịch và nhật ký cuộc gọi, cũng như một số chức năng bị giới hạn

Trực tiếp

Một điện thoại bàn Polycom CX700 IP

Một tài khoản Office 365 hoặc tài khoản Lync của công ty

Quan trọng:  Người dùng Aastra 6725ip, HP 4120 IP Phone và Polycom CX600 không thể đăng nhập trực tiếp.

Đăng nhập đơn giản

Quyền truy nhập hạn chế vào thư thoại nhưng truy nhập đầy đủ vào các tính năng khác và toàn bộ chức năng của Lync Phone Edition trên điện thoại

Lưu ý:  Để xem danh sách các điện thoại bàn IP được hỗ trợ và thông tin về mỗi loại, hãy xem "Các điện thoại bàn IP được hỗ trợ", ở phần sau của chủ đề này.

Đăng nhập bằng cáp USB

 1. Đảm bảo là bạn đăng nhập vào Lync trên máy tính của mình. (Bắt đầu > Tất cả Chương trình > Microsoft Lync > Lync 2013 > Đăng nhập).

Lưu ý:  Nếu bạn cần trợ giúp đăng nhập vào Lync, hãy xem chủ đề này nếu bạn sử dụng Office 365: Đăng nhập và đăng xuất khỏi Lync và xem chủ đề này nếu bạn không dùng Office 365: Giúp khắc phục lỗi đăng nhập Lync.

 1. Kết nối cáp USB từ điện thoại vào máy tính của bạn.

 2. Trên máy tính của bạn, khi được nhắc, hãy nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn. Nhập tên người dùng của bạn như sau:

  • Nếu bạn sử dụng Office 365, hãy nhập tên người dùng của bạn là username@domain.com. Ví dụ, bobk@contoso.com

  • Nếu bạn sử dụng tài khoản Lync của công ty, hãy nhập tên người dùng của bạn là domain\username. Ví dụ, contoso\bobk.

   Điện thoại bắt đầu quy trình đăng nhập.

Đăng nhập bằng mã PIN

Quan trọng:  Người dùng Office 365 không thể đăng nhập bằng số PIN, và người dùng Polycom CX700 cũng không thể. Xem các phần khác để biết thông tin chi tiết về đăng nhập mà thích hợp với bạn.

 1. Nếu bạn đã có PIN đăng nhập, bỏ qua để tới Bước 3. Còn không, hãy làm theo một trong những cách sau:

Lưu ý:  Mã PIN đăng nhập của bạn không giống như mã PIN bạn sử dụng để mở khóa điện thoại và thiết lập trong quy trình thiết lập điện thoại bàn.

 • Mở một yêu cầu Cuộc họp Lync trong Microsoft Outlook và bấm vào nối kết Quên PIN quay số vào? trong nội dung của yêu cầu họp.

 • Mở Thiết đặt Hội thảo Quay số vào và trang web Quản lý PIN mà bộ phận hỗ trợ kỹ thuật ở chỗ làm của bạn cung cấp. Địa chỉ web sẽ trông giống thế này:

 • Trên trang web Thiết đặt Hội thảo Quay số vào và Quản lý Mã PIN, bên dưới Số Định danh Cá nhân (PIN), bấm Đăng Nhập, bấm Đăng nhập một lần nữa, rồi tạo hoặc đặt lại mã PIN của bạn.

 • Trên điện thoại của bạn, trên màn hình Chào mừng, chọn Không.

 • Nhập số điện thoại của bạn hoặc phần mở rộng, sau đó chọn Tiếp theo.

 • Nhập mã PIN của bạn, rồi chọn Đăng nhập.

Đăng nhập trực tiếp vào điện thoại của bạn

Quan trọng:  Chỉ người dùng Polycom CX700 có thể đăng nhập trực tiếp vào điện thoại của họ.

 • Khi điện thoại của bạn thông báo đã phát hiện một kết nối, trên máy tính của bạn, hãy nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn. Nhập tên người dùng của bạn như sau:

  • Nếu bạn sử dụng Office 365, hãy nhập tên người dùng của bạn là username@domain.com. Ví dụ, bobk@contoso.com

  • Nếu bạn sử dụng tài khoản Lync của công ty, hãy nhập tên người dùng của bạn là domain\username. Ví dụ, contoso\bobk.

Các điện thoại bàn IP được hỗ trợ

Điện thoại được hỗ trợ

Tìm hiểu thêm từ

Điện thoại bàn Aastra 6725ip

Phần Tổng quan và Tài nguyên của Trang Aastra 6725ip trên website Aastra

HP 4120 IP Phone (điện thoại bàn)

Tab Tổng quan, Tính năng và Tài nguyên trên Trang HP 4120 IP Phone trên website HP

Điện thoại bàn Polycom CX600 IP

Tab Tổng quan và Tài nguyên trên Trang Polycom CX600 trên website Polycom

Điện thoại bàn Polycom CX700

Tab Tổng quan và Tài nguyên trên Trang Polycom CX700 trên website Polycom

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×