Bắt đầu nhanh Delve

Đăng nhập

Đăng nhập vào Delve

Minh họa về tiến trình Office Graph bên trong Delve

  • Kết nối và cộng tác với người khác.

  • Tìm kiếm mọi người, tài liệu hoặc bảng.

  • Xem các tài liệu những người khác đang làm trên đó hoặc tìm hiểu thêm về chúng.

  • Khám phá và sắp xếp thông tin từ toàn bộ Office 365.

  • Thêm tài liệu làm mục yêu thích hoặc thêm vào bảng để dễ dàng xem lại sau.

  • Duy trì kết nối và tính hiệu quả ở bất cứ đâu.

Lưu ý: Delve không bao giờ thay đổi bất kỳ quyền nào nên bạn sẽ chỉ thấy những tài liệu mà bạn đã có quyền truy nhập. Những người khác sẽ không thấy tài liệu riêng tư của bạn. Tìm hiểu thêm về quyền riêng tư.

Đăng nhập

  1. Nhập http://office.com/signin hoặc https://admin.microsoft.com vào Thanh địa chỉ, rồi đăng nhập bằng tài khoản bạn muốn.

  2. Trên trang chủ của Office 365, chọn công cụ khởi động ứng dụng Công cụ khởi động Ứng dụng ở đầu cửa sổ trình duyệt.

  3. Chọn ô Delve trong công cụ khởi động ứng dụng hoặc trên trang chủ.

Ô Delve
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×