Bắt đầu Nhanh SharePoint Online

Đăng nhập

Đăng nhập vào SharePoint

Lưu ý: Các hình ảnh trong Bắt đầu Nhanh này mô tả trải nghiệm Hiện đại, trừ khi có thông báo khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Tôi đang sử dụng phiên bản SharePoint nào?

Bạn không cần cài đặt bất kỳ phần mềm nào để sử dụng SharePoint. Thay vào đó, chỉ cần kết nối thông qua trình duyệt web.

  1. Đăng nhập vào tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn office.com.

  2. Ở góc trên bên trái của cửa sổ, hãy chọn công cụ khởi động ứng dụng Công cụ khởi động Ứng dụng > Tất cả ứng > SharePoint SharePoint logo.

    Mẹo: Nếu bạn không thấy ứng dụngSharePoint này, hãy sử dụng hộp Tìm kiếm để tìm kiếmSharePoint.

Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Nơi đăng nhập vào Microsoft 365.

Một số chức năng được giới thiệu dần với các tổ chức đã được đưa vào tùy chọn bản phát hành đầu tiên trong Office 365. Điều này nghĩa là bạn có thể chưa nhìn thấy tính năng này hoặc tính năng này có thể trông khác với những gì được mô tả trong các bài viết trợ giúp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×