Đăng xuất khỏi Teams

Để đăng xuất khỏi nhóm, hãy chọn ảnh hồ sơ của bạn ở phía trên cùng của ứng dụng, rồi chọn đăngxuất.

Bạn sẽ có thể đăng nhập sau với cùng một tài khoản hoặc thông tin đăng nhập khác.
 

Màn hình đăng xuất cho các nhóm

Gõ nhẹ thêm Nút Thêm > thiết đặt > đăngxuất.

Bạn sẽ có thể đăng nhập sau với cùng một tài khoản hoặc thông tin đăng nhập khác.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×