Đưa các ghi chú cuộc họp trong nhóm

Ghi chú cuộc họp là nơi tuyệt vời để chụp và chia sẻ ghi chú trước đó, trong và sau một cuộc họp nhóm.

Một số điều cần ghi nhớ:

  • Chỉ những người trong cùng một tổ chức mà người tổ chức cuộc họp sẽ có thể bắt đầu hoặc truy nhập ghi chú cuộc họp.

  • Ghi chú cuộc họp không sẵn dùng trong các cuộc họp với hơn 20 người.

  • Chỉ những người được mời tham gia cuộc họp trước khi các ghi chú được tạo ra sẽ có quyền truy nhập vào chúng. Những người được mời sau này sẽ không có quyền truy nhập.

Trước cuộc họp

Để ghi chú trước cuộc họp, hãy đi đến Nút Cuộc họp lịch , chọn cuộc họp, rồi trò chuyện với người dự. Chọn tab ghi chú cuộc họp , sau đó bắt đầu tham gia ghi chú cuộc họp.

Thêm chương trình làm việc hoặc các điểm thảo luận quan trọng khác. @mention mọi người để nhận được sự chú ý của họ hoặc gán các mục hành động.

Lưu ý: Ghi chú trước cuộc họp hiện chỉ sẵn dùng cho các cuộc họp không diễn ra trong một kênh. Nếu bạn bấm trò chuyện với người dự trong cuộc họp diễn ra trong một kênh, bạn sẽ được đưa đến kênh đó.

Trong cuộc họp

Khi bạn đang tham dự cuộc họp, hãy đi tới tùy chọn khác Nút Thêm tùy chọn > Hiển thị ghi chú cuộc họp Nút ghi chú cuộc họp trong điều khiển cuộc họp của bạn. Nếu bạn chưa thực hiện bất kỳ ghi chú nào, hãy chọn bắt đầu ghi chú cuộc họp.

Nếu không, hãy bắt đầu nhập ghi chú của bạn. Sử dụng các điều khiển ở phía trên cùng của Pa-nen để định dạng và đặt ra văn bản. Để thêm ghi chú mới, hãy chọn Thêm một phần mới ở đây. Sử dụng @mentions để thu hút sự chú ý của ai đó vào một ghi chú cụ thể hoặc gán một mục hành động.

Ghi chú cuộc họp

Lưu ý: Khi bạn thêm ghi chú, một thông báo sẽ được đăng thay mặt cho bạn trong cuộc trò chuyện cuộc họp. 

Trong cuộc họp lặp lại, ghi chú vẫn tồn tại từ cuộc họp đến cuộc họp. Mỗi cuộc họp sẽ trở thành một phần mới trong ghi chú.

Sau cuộc họp

Nếu bạn muốn truy nhập ghi chú từ một cuộc họp kênh, hãy đi đến kênh mà cuộc họp đã xảy ra và tìm cuộc họp. Bên dưới nó, chọn Hiển thị các ghi chú trong toàn màn hình.

Ghi chú cuộc họp trong trò chuyện

Nếu bạn muốn truy nhập ghi chú từ một cuộc họp riêng tư, hãy đi đến trò chuyện Nút Mở cuộc trò chuyện , tìm cuộc trò chuyện cuộc họp trong danh sách trò chuyện của bạn, rồi chọn Hiển thị các ghi chú trong toàn màn hình.

Các ghi chú cuộc họp mở trong một tab wiki mà bạn có thể đọc hoặc thêm vào. Chỉnh sửa và định dạng tab giống như bạn sẽ có bất kỳ tab wiki nào khác.

Tab ghi chú cuộc họp
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×