Đưa ra quyết định thiết kế sản phẩm theo hướng dữ liệu

Đưa ra quyết định thiết kế sản phẩm theo hướng dữ liệu

Hiểu rõ phản hồi của khách hàng và những tính năng và bản sửa lỗi sản phẩm cần được ưu tiên là quan trọng đối với phát triển sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng. Bạn cần một cách dễ dàng để xem trực quan dữ liệu của mình để thực hiện các quyết định thông báo và để tiếp tục cạnh tranh.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Chi tiết  

Khám phá các xu hướng trong sự hài lòng của khách hàng bằng cách nhập dữ liệu của bạn vào bảng điều khiển Power BI để tạo dạng xem tương tác. Bạn có thể nhập dữ liệu hiện có, bao gồm các thang cuốn hỗ trợ thường gặp và thời gian cần để khắc phục sự cố, ngay từ các công cụ như Excel.

Sử dụng các thiết kế trực quan của bảng điều khiển để thu hút sự chú ý đến tiềm năng bán hàng và các khiếu nại khách hàng trước đó. Khi đến lúc trình bày các phát hiện của bạn, hãy mang trong bảng điều khiển Power BI để giúp thông báo cho các nhà sản xuất quyết định. Bạn cũng có thể sử dụng tìm kiếm thông minh & khám phá để tìm nội dung hiện có liên quan từ khắp tổ chức để đưa vào bản trình bày của bạn.

Tô sáng

  • Hiểu phản hồi của khách hàng với bảng điều khiển tương tác.

  • Trợ giúp các nhà sản xuất quyết định đánh giá tiềm năng bán hàng với các hình ảnh trực quan.

  • Cải thiện các dịch vụ thiết kế sản phẩm.

Tìm hiểu thêm

Power bi và Excel

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×