Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Đặt biểu mẫu mặc định xuất hiện khi bạn mở cơ sở dữ liệu Access

Trong nhiều cơ sở dữ liệu Access, sẽ rất hữu ích khi mở tự động cùng một biểu mẫu mỗi lần bạn mở cơ sở dữ liệu. Để đặt biểu mẫu khởi động mặc định, bạn xác định biểu mẫu trong Tùy chọn Access.

Bạn cũng có thể tạo một macro AutoExec để thực hiện các hành động khi cơ sở dữ liệu Access khởi động. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Tạo macro chạy khi bạn mở cơ sở dữ liệu.

Xác định biểu mẫu mặc định trong Tùy chọn Access

Quy trình này giả định bạn đã mở cơ sở dữ liệu và tạo biểu mẫu mà bạn muốn hiển thị.

  1. Bấm tab Tệp, rồi ở mục Trợ giúp, bấm Tùy chọn.

  2. Bấm Cơ sở Dữ liệu Hiện tại.

  3. Bên dưới Tùy chọn Ứng dụng, trong danh sách Hiển thị Biểu mẫu, chọn biểu mẫu mà bạn muốn hiển thị khi khởi động cơ sở dữ liệu.

  4. Bấm OK, sau đó đóng và mở lại cơ sở dữ liệu để hiển thị biểu mẫu khởi động.

GHI CHÚ:

  • Để bỏ qua tùy chọn này và các tùy chọn khởi động khác, nhấn giữ phím SHIFT khi bạn khởi động cơ sở dữ liệu. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Bỏ qua các tùy chọn khởi động khi mở cơ sở dữ liệu.

  • Bằng cách gắn các macro hoặc mã VBA vào sự kiện OnOpen hoặc OnLoad của biểu mẫu khởi động, bạn có thể xác định thêm những hành động sẽ xảy ra mỗi khi cơ sở dữ liệu khởi động. Để biết thêm thông tin về cách tạo macro, xem bài viết Tạo macro giao diện người dùng (UI).

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×