We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Word thường ngắt dòng văn bản trong một ô trong bảng tự động. Tuy nhiên, nếu các hàng của bạn được đặt ở chiều cao chính xác, các ô sẽ không bung rộng khi bạn thêm nội dung vào đó. Để cho phép thay đổi chiều cao hàng tùy thuộc vào nội dung bạn thêm vào, hãy làm như sau:

  1. Chọn bảng.

  2. Chọn tay cầm di chuyển Núm điều tác di chuyển bảng để chọn bảng.

  3. Bấm chuột phải vào bảng, chọn Thuộc tính Bảng, rồi chọn tab Hàng.

  4. Chọn hộp kiểm Xác định chiều cao.

  5. Chọn mũi tên bên cạnh Chiều cao hàng là, rồi chọn Tối thiểu.

  6. Chọn OK.

  7. Để làm cho văn bản hiển thị, bấm chuột phải vào bảng đã chọn, rồi chọn Phân phối Hàng Đều nhau.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×