Đặt các tùy chọn lưu tệp

Bài viết này mô tả cửa sổ tùy chọn Lưu Tệp, tại đó bạn sẽ chỉ định cách bạn muốn lưu các tệp bạn nhận được trong cuộc hội thoại và bản ghi mà thực hiện cho các cuộc họp.

Lưu các tệp được chuyển của bạn

Bạn có thể lưu tệp mà người khác gửi cho bạn trong Lync để xem lại, để làm việc hoặc để chia sẻ sau đó.

  • Mở tùy chọn Lưu Tệp, sau đó bên dưới Truyền tệp, bấm Duyệt để chọn thư mục mà bạn muốn giữ tệp nhận được ở trong đó.

Lưu các cuộc họp được ghi lại của bạn

Tính năng này không có trong Lync Basic.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×