Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Đặt các tùy chọn Tích hợp Điện thoại Nâng cao

Bạn có thể tích hợp điện thoại phi UC (truyền thông hợp nhất) của mình với Lync nếu tùy chọn đó đã được bật cho công ty của bạn. Điều này có nghĩa là bạn có thể điều khiển một số chức năng của điện thoại của bạn với Lync. Ví dụ: bạn có thể bắt đầu cuộc gọi với một lần bấm từ Lync, mà cuộc gọi đó sẽ đổ chuông vào điện thoại cá nhân trên bàn làm việc của bạn.

Bạn nên sử dụng điện thoại được chứng nhận UC. Bạn không thể thực hiện cuộc gọi video giữa hai hệ thống điện thoại khác nhau. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điện thoại và Thiết bị cho Microsoft Lync.

 • Để tự động thiết lập hệ thống này, hãy bấm Dùng cấu hình tự động để cho phép Lync cấu hình tích hợp điện thoại của bạn.

 • Để thiết lập tích hợp điện thoại theo cách thủ công, hãy làm như sau:

  1. Bấm Nâng cao.

  2. Bấm Chọn một cấu hình thủ công.

  3. Đối với URI điều khiển cuộc gọi từ xa (sip), hãy nhập mã định danh tài nguyên đồng bộ (URI) của máy chủ tích hợp điện thoại máy tính dùng để quản lý các dịch vụ điện thoại cho bạn. Nếu bạn không biết URI điều khiển cuộc gọi từ xa, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của bạn.

   URI có dạng địa chỉ Giao thức Khởi tạo Phiên (SIP). URI điều khiển cuộc gọi từ xa này trông giống như thế này: sip:+13165551465@SEATTLE-LCSCTI-02.corp.contoso.com.

  4. Đối với URI Điện thoại (ĐT), hãy gõ URI của điện thoại cần quản lý. Nếu bạn không biết URI điện thoại, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của bạn.

   Có một số định dạng chuẩn dành cho URI điện thoại. Để biết thêm thông tin, hãy xem “RFC: 3966 - URI ĐT dành cho các Số Điện thoại,” có thể tìm thấy tại http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3966.txt . URI điện thoại trông giống như thế này: ĐT:+14255550146;máy nhánh=51459

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×