Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Đặt hình nền mờ trên tất cả các trang

Nếu chèn hình nền mờ vào một số trang khiến cho nó biến mất vào những người khác, hãy thử sử dụng hình nền mờ tùy chỉnh để đặt hình nền mờ trên tất cả các trang.

Mẹo: Nếu bạn đã có một hình nền mờ, hãy loại bỏ nóhoặc bạn sẽ có hai trên cùng một trang.

  1. Đi đến thiết kế > hình nền mờ > tùy chỉnhhình nền mờ.

  2. Chọn hình nền mờ và chọn ảnh, hoặc chọn hình nền mờ và nhập văn bản hình nền mờ của bạn vào hộp văn bản .

  3. Chọn OK.

  1. Trên tab bố trí trang, chọn hình nền mờ >tùy chỉnhhình nền mờ.

  2. Chọn hình nền mờ và chọn ảnh, hoặc chọn hình nền mờ và nhập văn bản hình nền mờ của bạn vào hộp văn bản .

  3. Chọn OK.

Bạn muốn thêm nữa?

Xem tất cả các nội dung của chúng tôi về hình nền mờ

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×