In
Đặt hoặc xóa vùng in trên trang tính

Đặt hoặc xóa vùng in trên trang tính

Nếu bạn thường xuyên in một vùng chọn cụ thể trên trang tính, bạn có thể xác định một vùng in chỉ bao gồm vùng chọn đó. Vùng in là một hoặc nhiều phạm vi ô mà bạn chỉ định in khi không muốn in toàn bộ trang tính. Khi bạn in trang tính sau khi xác định vùng in, chỉ vùng in được in. Bạn có thể thêm các ô để mở rộng vùng in nếu cần và bạn có thể xóa vùng in để in toàn bộ trang tính.

Một trang tính có thể có nhiều vùng in. Mỗi vùng in sẽ in ra dưới dạng một trang riêng biệt.

Lưu ý:  Ảnh chụp màn hình trong bài viết này được thực hiện trong Excel 2013. Nếu bạn có một phiên bản khác thì chế độ xem của bạn có thể khác một chút nhưng trừ khi được nêu rõ, nếu không thì chức năng là giống nhau.

Bạn muốn làm gì?

Thiết lập một hoặc nhiều vùng in

 1. Trên trang tính, hãy chọn những ô bạn muốn xác định làm vùng in.

  Mẹo: Để thiết lập nhiều vùng in, hãy giữ phím Ctrl và bấm vào những vùng bạn muốn in. Mỗi vùng in sẽ in ra trên một trang riêng.

 2. Trên tab Bố trí Trang, trong nhóm Thiết lập Trang, bấm Vùng In, rồi bấm Đặt Vùng In.

  Thiết lập Vùng In

Lưu ý: Vùng in bạn thiết lập sẽ được lưu khi bạn lưu sổ làm việc.

Để xem tất cả các vùng in và đảm bảo chúng là những vùng mà bạn muốn, hãy bấm Xem > Xem trước Ngắt Trang trong nhóm Dạng xem Sổ làm việc. Khi bạn lưu sổ làm việc của mình, vùng in cũng sẽ được lưu.

Đầu Trang

Thêm ô vào vùng in hiện có

Bạn có thể mở rộng vùng in bằng cách thêm các ô liền kề. Nếu bạn thêm những ô không liền kề vào vùng in, Excel sẽ tạo một vùng in mới cho những ô này.

 1. Trên trang tính, hãy chọn những ô mà bạn muốn thêm vào vùng in hiện có.

  Lưu ý: Nếu những ô bạn muốn thêm vào không liền kề với vùng in hiện có, một vùng in bổ sung sẽ được tạo. Mỗi vùng in trong trang tính được in dưới dạng một trang riêng biệt. Chỉ những ô liền kề mới có thể được thêm vào vùng in hiện có.

 2. Trên tab Bố trí Trang, trong nhóm Thiết lập Trang, bấm Vùng In, rồi bấm Thêm vào Vùng In.

  Thêm vào Vùng In

Khi bạn lưu sổ làm việc, vùng in cũng sẽ được lưu.

Đầu Trang

Xóa vùng in

Lưu ý: Nếu trang tính của bạn có chứa nhiều vùng in, việc xóa một vùng in sẽ loại bỏ tất cả các vùng in trên trang tính của bạn.

 1. Bấm vào vị trí bất kỳ trên trang tính mà bạn muốn xóa vùng in.

 2. Trên tab Bố trí Trang, trong nhóm Thiết lập Trang, bấm Xóa Vùng In.

  Xóa vùng in

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trong Cộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×