Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Lề đóng gáy tạo thêm khoảng trống lề cạnh, lề trên cùng hoặc lề bên trong của tài liệu bạn định đóng gáy. Lề đóng gáy giúp đảm bảo văn bản không bị phần đóng gáy che khuất.

  1. Đi tới Bố > Lề.

  2. Chọn Lề tùy chỉnh.

  3. Trong hộp Gáy, nhập chiều rộng cho lề chừa đóng gáy.

  4. Trong hộp Vị trí gáy, bấm Trái hoặc Trên cùng.

    Lưu ý: Hộp Vị trí gáy không sẵn dùng và được xác định tự động khi bạn sử dụng tùy chọn Lề phản chiếu,2 trang trênmỗi tờ hoặc Sách gập.

Thêm lề chừa đóng gáy cho tài liệu đóng gáy

Lề chừa đóng gáy tạo thêm khoảng trống cho lề cạnh, lề bên trên hoặc bên trong của tài liệu bạn định đóng gáy. Điều này giúp đảm bảo văn bản không bị phần đóng gáy che khuất.

  1. Bấm Bố trí > Lề > Lề Tùy chỉnh.

  2. Trong hộp Gáy, nhập chiều rộng cho lề chừa đóng gáy.

Mặc Word dành cho web dụng lề gáy trong Word dành cho Máy tính để bàn, ứng dụng này chỉ hỗ trợ thay đổi lề Trên cùng, Dưới cùng, Trái và Phải.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×