Đặt lề phản chiếu cho các trang đối diện

Sử dụng lề phản chiếu để thiết lập trang đối diện cho tài liệu có hai mặt, chẳng hạn như sách hoặc tạp chí. Lề của trang bên trái là hình ảnh phản chiếu của những người trên trang bên phải. Tức là, lề bên trong có cùng độ rộng và lề bên ngoài có cùng độ rộng.

  1. Chọn bố trí hoặc bố trí trang > lề.

  2. Bên dưới nhiều trang, chọn được nhân đôi.

    Thiết đặt lề phản chiếu

  3. Chọn OK.

Lưu ý: Để thay đổi độ rộng lề, hãy chọn lề tùy chỉnh. Nhập các giá trị mới vào hộp Bên trongBên ngoài.

  1. Chọn bố trí > lề.

  2. Bên dưới nhiều trang, chọn được nhân đôi.

    Thiết lập lề phản chiếu cho một tập hợp trang

  3. Chọn OK.

Word dành cho web bảo lưu các lề phản chiếu đã có trong tài liệu của bạn nhưng vẫn chưa cung cấp cách thức để thêm chúng.

Mở tài liệu trong ứng dụng Word trên máy tính để tạo lề phản chiếu.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×