Đặt một người thành chủ nhóm

Nếu bạn muốn đặt ai đó làm chủ sở hữu hoặc xem ai là chủ sở hữu của nhóm hiện có:

 1. Ở bên phải tên nhóm, chọn Xem thêm tùy chọn Nút tùy chọn khác >Quản lý nhóm.

  quản lý nhóm

 2. Chọn menu thả xuống bên cạnh Thành viên và khách để xem tất cả các thành viên nhóm. Cột Vai trò ở bên phải cho bạn biết liệu ai đó là thành viên nhóm hoặc chủ sở hữu nhóm. Để đặt ai đó làm chủ sở hữu, hãy chọn danh sách thả xuống rồi chọn Chủ sở hữu.

  chọn chủ sở hữu nhóm

Bạn cũng có thể đặt người khác làm chủ nhóm trong khi tạo nhóm. Khi bạn đang thêm thành viên nhóm, hãy chọn xem mỗi người mới sẽ là thành viên nhóm hay chủ sở hữu nhóm bằng cách chọn Chủ sở hữu bên dưới menu Thành viên.

Bài viết liên quan

Chức năng của chủ sở hữu nhóm, thành viên và khách trong Teams

Thêm thành viên vào nhóm trong Teams

Bạn muốn tìm hiểu thêm?

Những điều đầu tiên cần biết về nhóm và kênh

Nếu bạn muốn đặt ai đó làm chủ sở hữu hoặc xem ai là chủ sở hữu của nhóm hiện có:

 1. Nhấn vào Nút Teams Teams và ở bên phải tên nhóm, nhấn vào Xem thêm tùy chọn Nút tùy chọn khác >Quản lý thành viên.

  iOS quản lý các thành viên nhóm

 2. Nhấn vào tên của thành viên nhóm, rồi nhấn vào Tạo chủ sở hữu.

  iOS tạo chủ sở hữu nhóm

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×