Đặt phông chữ hoặc màu văn bản cho thư gửi đi

Bạn có thể thay đổi phông chữ, màu sắc, kích cỡ và kiểu chữ—ví dụ như chữ in đậm hoặc in nghiêng cho tất cả các thư mà bạn gửi đi. Ví dụ, bạn có thể thay đổi màu của văn bản trong thư hoặc sử dụng phông chữ Arial thay cho phông chữ mặc định là Calibri.

 1. Bấm Tệp > Tùy chọn > Thư.

 2. Bên dưới Soạn thư, hãy bấm Mẫu nền thư và Phông.

  Lệnh Mẫu nền thư và Phông chữ trong hộp thoại Tùy chọn Outlook

 3. Trên tab Mẫu nền thư Cá nhân, bên dưới Thư mới, bấm Phông.

  Nếu bạn muốn thay đổi kiểu phông chữ cho thư trả lời hoặc chuyển tiếp, bên dưới Thư trả lời hoặc chuyển tiếp, bấm Phông.

  Lệnh Phông trong hộp thoại Chữ ký và Mẫu nền thư

 4. Trên tab Phông, bên dưới Phông, bấm vào phông chữ mà bạn muốn sử dụng.

 5. Bạn cũng có thể chọn một kiểu phông hoặc kích cỡ phông.

Nếu phông chữ bạn chọn không được cài trên máy tính của người nhận, chương trình thư của người nhận sẽ thay bằng một phông chữ sẵn có.

Đổi các tùy chọn kiểu phông về thiết lập mặc định

Trong Outlook 2013 và Outlook 2016, phông chữ mặc định được sử dụng khi bạn tạo, trả lời hoặc chuyển tiếp thư email là Calibri 11 point. Sau đây là cách thay đổi phông chữ trở về phông chữ ban đầu.

 1. Bấm Tệp > Tùy chọn > Thư.

 2. Bên dưới Soạn thư, hãy bấm Mẫu nền thư và Phông.

  Lệnh Mẫu nền thư và Phông chữ trong hộp thoại Tùy chọn Outlook

 3. Trên tab Mẫu nền thư Cá nhân, trong phần Thư email mới, bấm vào Phông chữ.

Để thay đổi kiểu phông chữ cho thư trả lời hoặc chuyển tiếp về lại phông chữ Calibri ban đầu, trong phần Trả lời hoặc chuyển tiếp thư, bấm vào Phông chữ.

Lệnh Phông trong hộp thoại Chữ ký và Mẫu nền thư

 1. Trên tab Phông, bên dưới Phông, bấm vào mục +Nội dung.

 2. Bên dưới Kiểu phông, bấm Thông thường.

 3. Bên dưới Kích cỡ, bấm 11.

  Các tùy chọn phông, kiểu phông và kích cỡ trong hộp thoại Phông

Xem Thêm

Thay đổi phông hoặc màu chữ mặc định cho thư email

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×