Đặt tài liệu thành chỉ đọc

Nếu không muốn những người xem lại nội dung vô tình sửa đổi tài liệu của mình, bạn có thể đặt tài liệu thành chỉ đọc trước khi gửi tài liệu để xem lại. Một phương pháp khác là hạn chế định dạng và chỉnh sửa.

Đặt tài liệu thành tệp chỉ đọc nghĩa là người xem lại có thể đọc hoặc sao chép nhưng không thể sửa đổi tài liệu đó. Nếu một trong những người xem lại tìm cách thực hiện thay đổi cho tệp chỉ đọc thì họ chỉ có thể lưu các thay đổi bằng cách đặt tên mới cho tài liệu hoặc lưu tệp vào một vị trí mới.

Lưu ý: Việc đặt tài liệu của bạn thành chỉ đọc không ngăn người khác tạo bản sao mới cho tài liệu và lưu tài liệu đó dưới tên khác hoặc ở vị trí khác.

Hạn chế sửa

 1. Bấm vào Xem lại > Hạn chế Sửa.

  Lệnh Hạn chế Sửa trên tab Xem lại

 2. Dưới Hạn chế sửa, đánh dấu chọn Chỉ cho phép loại chỉnh sửa này trong tài liệu và đảm bảo danh sách hiển thị Không thay đổi (Chỉ đọc).

  Ngăn Hạn chế Sửa

 3. Bấm vào Có, Bắt đầu Áp dụng Bảo vệ.

  Ngăn Hạn chế Sửa

 4. Trong hộp mở ra, hãy nhập mật khẩu mà bạn sẽ có thể nhớ được, sau đó nhập lại mật khẩu để xác nhận.

  Mật khẩu là không bắt buộc. Nhưng nếu bạn không thêm mật khẩu, bất cứ ai cũng có thể bấm Ngừng Bảo vệ và sửa tài liệu.

Xem thêm

Thêm hoặc loại bỏ bảo vệ trong tài liệu, sổ làm việc hoặc bản trình bày

Lưu dưới dạng chỉ đọc

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Hình ảnh nút Office , rồi bấm vào Lưu hoặc Lưu Như nếu trước đây bạn đã lưu tài liệu này.

 2. Bấm vào Công cụ.

 3. Bấm vào Tùy chọn Chung.

 4. Bấm vào hộp kiểm Đề xuất chỉ đọc.

 5. Bấm vào OK.

 6. Lưu tài liệu. Có thể bạn cần lưu tài liệu dưới một tên tệp khác nếu bạn đã đặt tên cho tài liệu này.

Loại bỏ chỉ đọc

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Hình ảnh nút Office , rồi bấm vào Lưu hoặc Lưu Như nếu trước đây bạn đã lưu tài liệu này.

 2. Bấm vào Công cụ.

 3. Bấm vào Tùy chọn Chung.

 4. Bỏ chọn hộp kiểm Đề xuất chỉ đọc.

 5. Bấm vào OK.

 6. Lưu tài liệu. Có thể bạn cần lưu tài liệu dưới một tên tệp khác nếu bạn đã đặt tên cho tài liệu này.

Đầu trang

Hạn chế định dạng và chỉnh sửa

Dưới đây là các bước trong phương pháp thứ hai để giúp ngăn người xem lại nội dung vô tình sửa đổi tài liệu của bạn.

 1. Trên tab Xem lại, trong nhóm Bảo vệ, bấm vào Bảo vệ Tài liệu.

 2. Bên dưới Tùy chọn Hạn chế Xem lại, bấm vào Hạn chế Định dạng và Chỉnh sửa.

 3. Trong ngăn tác vụ Hạn chế Định dạng và Chỉnh sửa, bên dưới Hạn chế định dạng, Hạn chế sửaBắt đầu áp dụng, hãy chọn những tùy chọn đáp ứng nhu cầu định dạng và chỉnh sửa của mình.

Bỏ hạn chế định dạng và chỉnh sửa

 1. Trên tab Xem lại, trong nhóm Bảo vệ, bấm vào Bảo vệ Tài liệu.

 2. Để xóa dấu kiểm, bấm vào Hạn chế Định dạng và Chỉnh sửa bên dưới Tùy chọn Hạn chế Xem lại.

Đầu trang

Gói đăng ký giúp tận dụng tối đa thời gian của bạn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×