Đặt tùy chọn Chung

Dùng tùy chọn để xác định cuộc gọi, cuộc họp, tùy chọn liên hệ, khả năng truy nhập và các thiết lập chung khác như Trợ giúp. Tùy vào thiết lập của tổ chức bạn, một số tùy chọn này có thể bị tắt. Hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ kỹ thuật của bạn để biết thêm thông tin.

Lưu ý:  Bài viết này áp dụng cho Office 365 vận hành bằng 21Vianet ở Trung Quốc.

Trong bài viết này

Cuộc gọi và cuộc họp

Số điện thoại

Yêu cầu Wi-Fi cho Nôi dung Cuộc họp, Thoại, VolP

Chứng danh của Tôi

Liên hệ

Ảnh

Trợ năng

TTY

Quyền khác

Trợ giúp

Giới thiệu về

Cuộc gọi và cuộc họp

Số Điện thoại

Nhập số di động của bạn cùng với mã quốc gia và mã vùng. Khi Wi-Fi hoặc mạng lưới dữ liệu (nếu bạn có thẻ SIM cho iPad) không sẵn dùng để gia nhập cuộc họp, Lync sẽ gọi lại cho bạn qua số này để kết nối bạn với phần âm thanh của cuộc gọi Lync.

  1. Từ bên trái, gõ nhẹ biểu tượng đầu tiên để đến màn hình Thông tin của Tôi. Từ màn hình Thông tin của Tôi, gõ nhẹ Tùy chọn.

  2. Trên màn hình Tùy chọn, dưới Cuộc gọi và Cuộc họp, gõ nhẹ Số Điện thoại rồi nhập số di động của bạn cùng với mã quốc gia/vùng và mã khu vực.

Yêu cầu Wi-Fi cho Nôi dung Cuộc họp, Thoại, VolP

Nếu iPad của bạn có kết nối dữ liệu di động, bạn có thể kiểm soát liệu bạn có muốn thực hiện cuộc gọi thoại và video trong Lync cũng như chia sẻ nội dung cuộc họp chỉ dùng Wi-Fi hoặc dùng kết nối dữ liệu di động khi bạn không kết nối Wi-Fi hay không. Để biết thông tin về các thiết đặt thay thế và mặc định, hãy đến Điều chỉnh thiết đặt dữ liệu bạn dùng.

Chứng danh của Tôi

Theo mặc định, tùy chọn Chứng danh của Tôi được bật để hiện tất cả các cuộc họp và thông tin thư thoại của bạn trên Lync.

Thiết đặt Exchange cho phép bạn nhập thông tin xác thực nếu thông tin xác thực của Exchange khác biệt với thiết đặt Lync của bạn. Nếu các thông tin xác thực giống nhau, hãy giữ khóa chuyển Dùng Thông tin xác thực của Lync đặt thành BẬT. Bạn cần chứng danh của Exchange để hiển thị cuộc họp và thư thoại.

Thiết đặt HTTP Proxy là cần thiết nếu mạng của công ty bạn có proxy yêu cầu thiết lập chứng danh. Bạn cần nhập thông tin này để đăng nhập và dùng các ứng dụng trên Wi-Fi của công ty.

Liên hệ

Ảnh

  • Để hiện hoặc ẩn ảnh của liên hệ, hãy gõ nhẹ BẬT hoặc TẮT.

Trợ năng

TTY

Chế độ điện thoại văn bản (TTY) được dùng để gửi văn bản qua đường điện thoại. Thiết bị TTY phải được kết nối vào iPad để diễn giải âm thanh đã được sửa đổi. Nếu không, có thể bạn sẽ thấy chất lượng âm thanh kém. Sử dụng chế độ TTY trong cuộc gọi hội thảo cũng có thể gây ra vấn đề về chất lượng âm thanh.

Theo mặc định, chế độ TTY được tắt. Hãy gõ nhẹ vào BẬT để bật nó.

Khác

Trợ giúp

Gõ nhẹ Trợ giúp để xem các chủ đề và video trợ giúp.

Giới thiệu về

  1. Gõ nhẹ Thông tin của Tôi rồi gõ nhẹ Tùy chọn.

  2. Trên màn hình Tùy chọn, dưới Khác, gõ nhẹ Giới thiệu để xem thông tin phiên bản, điều khoản sử dụng và điều khoản về quyền riêng tư.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×