Đếm số ô không trống

Sử dụng hàm COUNTA để chỉ đếm các ô trong phạm vi có chứa giá trị.

Khi bạn đếm các ô, đôi khi bạn muốn bỏ qua ô trống bất kỳ vì chỉ ô có giá trị mới có ý nghĩa với bạn. Ví dụ, bạn muốn đếm tổng số của nhân viên bán hàng đã bán (cột D).

Ví dụ về COUNTA

COUNTA bỏ qua các giá trị trống trong D3, D4, D8 và D11 và chỉ đếm các ô chứa các giá trị trong cột D. Hàm này tìm sáu ô trong cột D có chứa giá trị và hiển thị 6 là đầu ra.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×