Đếm số hàng hoặc cột trong Excel

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn cần một cách nhanh chóng để đếm các hàng có chứa dữ liệu, hãy chọn tất cả các ô trong cột đầu tiên của dữ liệu đó (có thể không có cột A). Chỉ cần bấm vào tiêu đề cột. Thanh trạng thái, ở góc dưới bên phải của cửa sổ Excel, sẽ cho bạn biết số hàng.

Thực hiện tương tự để đếm cột, nhưng lần này hãy bấm vào bộ chọn hàng ở phần cuối bên trái của hàng.

Thanh trạng thái sau đó hiển thị số đếm, chẳng hạn như thế này:

Tổng hàng trong thanh trạng thái Excel

Nếu bạn chọn toàn bộ hàng hoặc cột, Excel sẽ chỉ các ô có chứa dữ liệu. Nếu bạn chọn một khối ô, nó sẽ đếm số ô bạn đã chọn. Nếu hàng hoặc cột bạn chọn chỉ chứa một ô có dữ liệu, thanh trạng thái sẽ vẫn trống.

Lưu ý: 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×