Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Đề nghị giáo viên của bạn giúp đỡ trong Microsoft Teams

Đề nghị giáo viên của bạn giúp đỡ trong Microsoft Teams

Nếu chat được bật trong nhóm lớp của bạn, bạn có thể đặt câu hỏi riêng cho giáo viên bằng cách sử dụng tính năng đó. Chọn biểu tượng Chat để mở chat mới và nhập câu hỏi của bạn ở đó.

Chọn biểu tượng chat để mở chat mới và nhập câu hỏi của bạn ở đó.

Nếu bạn không thể mở chat mới,nghĩa là trường của bạn không bật tính năng đó. Để thay thế, hãy sử dụng @đề cập đến với tên giáo viên của bạn trong kênh để đặt câu hỏi. Các học sinh khác trong nhóm lớp cũng sẽ có thể nhìn thấy câu hỏi của bạn.

Tìm hiểu thêm

Tại sao tôi không thể chat

Sử dụng tab Cuộc trò chuyện

Tài nguyên bổ sung dành cho giảng viên

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×