Định dạng hoặc tùy chỉnh mục lục

Sau khi tạo mục lục trong Word, bạn có thể tùy chỉnh hình thức của mục lục. Tùy chỉnh mục lục áp dụng tùy chọn cho bảng hiện có của bạn. Giống như những gì bạn thấy, chọn OK. Nếu bạn không hài lòng với giao diện, chỉ cần chọn Huỷ bỏ và tất cả các thay đổi sẽ được quên đi. Mục lục của bạn sẽ vẫn ở đó.

Để tùy chỉnh mục lục hiện có của bạn:

 1. Đi đến Tham khảo > Mục lục.

 2. Chọn Mục lục Tùy chỉnh.

 3. Sử dụng thiết đặt để hiển thị, ẩn và căn chỉnh số trang, thêm hoặc thay đổi đường chỉ dẫn tab, đặt định dạng và chỉ định số lượng cấp độ đầu đề sẽ hiển thị. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Mục lục tùy chỉnh.

 1. Đi đến Tham khảo > Mục lục > Mục lục tuỳ chỉnh.

 2. Chọn Sửa đổi. Nếu nút Sửa đổi xám mờ, hãy đổi Định dạng thành Từ mẫu.

  Sử dụng hộp thoại Mục Lục để tùy chỉnh giao diện cho mục lục.
 3. Trong danh sách Kiểu, hãy bấm vào mức bạn muốn thay đổi rồi bấm Sửa đổi.

  Hộp thoại Sửa đổi kiểu cho phép bạn cập nhật hình thức của văn bản trong mục lục.
 4. Trong ngăn Sửa đổi kiểu, hãy thực hiện các thay đổi của bạn.

 5. Chọn OK để lưu các thay đổi. Lặp lại bước 3 và 4 cho tất cả các mức bạn muốn hiển thị trong mục lục.

Để tùy chỉnh mục lục hiện có của bạn:

 1. Đi đến Tham khảo > Mục lục.

 2. Chọn Mục lục Tùy chỉnh.

 3. Sử dụng thiết đặt để hiển thị, ẩn và căn chỉnh số trang, thêm hoặc thay đổi đường chỉ dẫn tab, đặt định dạng và chỉ định số lượng cấp độ đầu đề sẽ hiển thị.

 1. Đi đến Tham khảo > Mục lục > Mục lục tuỳ chỉnh.

 2. Chọn Sửa đổi. Nếu nút Sửa đổi xám mờ, hãy đổi Định dạng thành Từ mẫu.

 3. Trong danh sách Kiểu, hãy bấm vào mức bạn muốn thay đổi rồi bấm Sửa đổi.

 4. Trong ngăn Sửa đổi kiểu, hãy thực hiện thay đổi của bạn.

 5. Chọn OK để lưu các thay đổi. Lặp lại bước 3 và 4 cho tất cả các mức bạn muốn hiển thị trong mục lục.

Hỗ trợ cho Office 2010 đã kết thúc vào ngày 13 tháng 10 năm 2020

Nâng cấp lên Microsoft 365 để làm việc từ bất kỳ thiết bị nào và tiếp tục nhận được hỗ trợ.

Nâng cấp ngay

Để tùy chỉnh mục lục hiện có của bạn hoặc tạo bảng mới:

 1. Đi đến Tham khảo > Mục lục > Chèn mục lục.

 2. Nếu bạn đã có mục lục, các tùy chỉnh sẽ được áp dụng. Nếu không, thao tác này sẽ chèn bảng tùy chỉnh mới.

 3. Sử dụng thiết đặt để hiển thị, ẩn và căn chỉnh số trang, thêm hoặc thay đổi đường chỉ dẫn tab, đặt định dạng và chỉ định số lượng cấp độ đầu đề sẽ hiển thị. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Mục lục tùy chỉnh.

 1. Đi đến Tham khảo > Mục lục > Chèn mục lục.

 2. Chọn Sửa đổi. Nếu nút Sửa đổi xám mờ, hãy đổi Định dạng thành Từ mẫu.

 3. Trong danh sách Kiểu, hãy bấm vào mức bạn muốn thay đổi rồi bấm Sửa đổi.

 4. Trong ngăn Sửa đổi kiểu, hãy thực hiện các thay đổi của bạn.

 5. Chọn OK để lưu các thay đổi. Lặp lại bước 3 và 4 cho tất cả các mức bạn muốn hiển thị trong mục lục.

Bạn có câu hỏi về Word mà chúng tôi chưa trả lời tại đây?

Đăng câu hỏi trên diễn đàn Giải đáp về Word.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×