Định dạng kiểu dữ liệu có/không

Bạn có thể đặt thuộc tính Format cho các định dạng Yes/No, True/False hoặc On/Off được xác định trước hoặc cho định dạng tùy chỉnh của loại dữ liệu Có/Không.

Cài đặt

Access sử dụng hộp kiểmđiều khiển làm điều khiển mặc định cho loại dữ liệu Có/Không. Định dạng được xác định trước và tùy chỉnh được bỏ qua khi sử dụng điều khiển hộp kiểm. Do đó, các định dạng này sẽ chỉ áp dụng cho dữ liệu được hiển thị trong điều khiển hộp văn bản.

Định dạng Được xác định trước

Yes, True và On tương đương nhau, cũng như No, False và Off. Nếu bạn chỉ định một định dạng được xác định trước, rồi nhập giá trị tương đương thì định dạng được xác định trước của giá trị tương đương sẽ được hiển thị. Ví dụ: nếu bạn nhập True hoặc On vào điều khiển hộp văn bản với thuộc tính Format được đặt thành Yes/No thì giá trị sẽ tự động chuyển đổi thành Yes.

Định dạng Tùy chỉnh

Loại dữ liệu Có/Không có thể sử dụng các định dạng tùy chỉnh có chứa tối đa ba mục.

Phần

Mô tả

Thứ nhất

Mục này không có tác dụng gì với loại dữ liệu Có/Không. Tuy nhiên, bắt buộc phải có một dấu chấm phẩy (;) làm chỗ dành sẵn.

Thứ hai

Văn bản hiển thị thay thế các giá trị Yes, True hoặc On.

Thứ ba

Văn bản hiển thị thay thế các giá trị No, True hoặc Off.


Ví dụ

Ví dụ sau đây hiển thị định dạng có/không tùy chỉnh của điều khiển hộp văn bản. Điều khiển hiển thị từ "Luôn luôn" trong văn bản màu lam đối với Yes, True hoặc On và từ "Không bao giờ" trong các văn bản màu đỏ đối với No, False hoặc Off.

;"Always"[Blue];"Never"[Red]

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×