Định dạng số trang

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể sử dụng định dạng số trang khác nhau ở các phần của Ấn phẩm của bạn trong Publisher. Ví dụ, bạn có thể sử dụng chữ thường chữ số La Mã (i ii, iii) cho giới thiệu về Ấn phẩm của bạn và sau đó sử dụng số ả Rập (1, 2, 3) cho nội dung chính của Ấn phẩm của bạn.

Thay đổi định dạng số trang cho một phần hiện có

 1. Trên menu chèn , hãy chọn Số trang.

 2. Chọn Định dạng số trang.

 3. Trong hộp thoại Định dạng số trang , hãy chọn định dạng số bạn muốn từ hộp định dạng số .

 4. Chọn bất kỳ tùy chọn mà bạn muốn.

Lưu ý: Điều này sẽ đặt định dạng số cho tất cả các trang trong phần hiện tại. Ấn phẩm luôn có phần theo mặc định. Nếu không có các phần khác đã được chèn, định dạng đánh số sẽ áp dụng cho tất cả các trang trong ấn phẩm.

Thay đổi định dạng số trang cho một phần mới

 1. Trong phần mà bạn wan để thay đổi định dạng số trang, bấm chuột phải vào một trang và sau đó chọn Số trang > Định dạng số trang.

 2. Trong định dạng số, dùng danh sách thả xuống để chọn định dạng bạn muốn.

 3. Trong hộp thoại Định dạng số trang , chọn bắt đầu phần này với và sau đó chọn hoặc nhập số bạn muốn.

 4. Chọn OK.

Thay đổi định dạng số trang cho một phần hiện có

 1. Trên menu chèn , bấm phần.

 2. Bên dưới Page đánh số, hãy chọn định dạng số bạn muốn từ hộp định dạng số .

 3. Chọn bất kỳ tùy chọn mà bạn muốn.

Lưu ý: Điều này sẽ đặt định dạng số cho tất cả các trang trong phần hiện tại. Ấn phẩm luôn có phần theo mặc định. Nếu không có các phần khác đã được chèn, định dạng đánh số sẽ áp dụng cho tất cả các trang trong ấn phẩm.

Thay đổi định dạng số trang cho một phần mới

 1. Trên menu chèn , bấm phần.

 2. Chọn hộp kiểm bắt đầu một phần với trang này .

 3. Bên dưới Page đánh số, hãy chọn định dạng số bạn muốn từ hộp định dạng số .

 4. Chọn các tùy chọn mong muốn.

  Để khởi động lại đánh số trang, hãy bấm bắt đầu, và sau đó nhập hoặc chọn số trang bạn muốn phần mới để bắt đầu với.

Lưu ý: Điều này sẽ chèn một phần mới ở trang hiện tại trong ấn phẩm. Phần này được hiển thị bằng một dấu ngắt trong các biểu tượng trang ở phía dưới cùng của cửa sổ.

biểu tượng trang

Xem Thêm

Thêm hoặc loại bỏ số trang

Chèn hoặc loại bỏ một phần ngắt giữa các trang trong ấn phẩm

Luôn đi trước một bước nhờ Microsoft 365

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×