Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Văn bản ngắn và các trường văn bản dài (còn được gọi là memo) có lẽ là các loại dữ liệu thường được sử dụng nhất. Với định dạng văn bản bạn có hai lựa chọn: giữ định dạng mặc định hoặc tạo một định dạng tùy chỉnh. Khi bạn áp dụng định dạng cho một trường bảng, có cùng định dạng được tự động áp dụng cho bất kỳ biểu mẫu hoặc điều khiển báo cáo nào mà bạn sau đó sẽ gắn kết với trường bảng đó.  Chỉ định dạng thay đổi cách hiển thị dữ liệu và không ảnh hưởng đến cách dữ liệu được lưu trữ hoặc cách người dùng nhập dữ liệu.

Trong bài viết này

Tổng quan về định dạng văn bản

Văn bản ngắn và văn bản dài (còn được gọi là memo) kiểu dữ liệu không có định dạng được xác định trước. Kiểu dữ liệu văn bản ngắn chỉ có các định dạng tùy chỉnh. Kiểu dữ liệu văn bản dài có cả định dạng văn bản tùy chỉnh và phong phú. Nếu bạn không xác định định dạng, Access sẽ căn trái tất cả văn bản trong biểu dữ liệu.

Thông thường, bạn sẽ áp dụng các định dạng tùy chỉnh cho văn bản ngắn và kiểu dữ liệu văn bản dài để làm cho dữ liệu bảng dễ đọc hơn. Ví dụ, nếu bạn sử dụng một biểu mẫu để thu thập số thẻ tín dụng và bạn lưu trữ những số này mà không có dấu cách, bạn có thể sử dụng định dạng tùy chỉnh để thêm các dấu cách thích hợp để làm cho các số thẻ tín dụng dễ đọc hơn.

Các định dạng tùy chỉnh cho trường văn bản có thể có tối đa hai phần. Mỗi mục chứa đặc tả định dạng dành cho các dữ liệu khác nhau trong một trường.

Phần

Mô tả

Thứ nhất

Định dạng cho các trường có chứa văn bản.

Thứ hai

Định dạng cho các trường có chuỗi độ dài bằng 0 và giá trị Null.

Ví dụ: nếu bạn có một hộp văn bảnđiều khiển bạn muốn từ "Không có" xuất hiện trong đó khi không có chuỗi nào trong trường, bạn có thể nhập định dạng tùy chỉnh @;"Không có" làm cài đặt thuộc tính Format của điều khiển đó. Ký hiệu @ trong phần đầu tiên khiến văn bản từ trường sẽ được hiển thị và phần thứ hai khiến từ "không có" để xuất hiện khi có một chuỗi độ dài bằng không hoặc giá trị null trong trường.

Bạn có thể sử dụng hàm Format để trả về một giá trị cho chuỗi độ dài bằng 0 và một giá trị null

Để kiểm soát định dạng dữ liệu được nhập vào, hãy xem mục điều khiển định dạng nhập dữ liệu bằngdấu hiệu nhập. Để tăng cường văn bản thuần trong kiểu dữ liệu văn bản dài, hãy xem mục Thêm trường văn bản có định dạng.

Đầu Trang

Áp dụng định dạng tùy chỉnh

 1. Mở bảng ở Dạng xem thiết kế.

 2. Trong phần trên của lưới thiết kế, hãy chọn trường ngày/giờ mà bạn muốn định dạng.

 3. Trong phần thuộc tính trường , chọn tab chung , bấm vào ô bên cạnh hộp định dạng và nhập các ký tự cụ thể dựa trên nhu cầu định dạng của bạn.

 4. Sau khi bạn nhập một định dạng, nút tùy chọn Cập Nhật thuộc tính sẽ xuất hiện và cho phép bạn áp dụng định dạng cho bất kỳ trường bảng nào khác và các điều khiển biểu mẫu sẽ kế thừa nó. Để áp dụng các thay đổi của bạn trong toàn bộ cơ sở dữ liệu, hãy bấm vào thẻ thông minh, rồi bấm vào Cập Nhật định dạng ở mọi nơi <> tên trường được dùng. Trong trường hợp này, tên trường là tên trường văn bản của bạn.

 5. Nếu bạn chọn áp dụng các thay đổi cho toàn bộ cơ sở dữ liệu, hộp thoại thuộc tính Cập Nhật xuất hiện và hiển thị các biểu mẫu và các đối tượng khác sẽ kế thừa định dạng mới. Bấm để áp dụng định dạng.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem truyền bá thuộc tính trường.

 6. Lưu các thay đổi của bạn, rồi chuyển sang dạng xem biểu dữ liệu để xem liệu định dạng có đáp ứng nhu cầu của bạn hay không.

 7. Kiểm tra định dạng văn bản tùy chỉnh theo những cách sau đây:

  • Nhập các giá trị chữ hoa hoặc chữ thường và xem cách định dạng xử lý dữ liệu.

  • Nhập chuỗi độ dài bằng không hoặc giá trị null và xem liệu bạn có thích kết quả hay không.

Đầu Trang

Ví dụ về định dạng tùy chỉnh

Sau đây là các ví dụ về định dạng văn bản tùy chỉnh.

Cài đặt

Dữ liệu

Hiển thị

@@@-@@-@@@@

465043799

465-04-3799

@@@@@@@@@

465-04-3799
465043799

465-04-3799
465043799

>

davolio
DAVOLIO
Davolio

DAVOLIO
DAVOLIO
DAVOLIO

<

davolio
DAVOLIO
Davolio

davolio
davolio
davolio

@;"Không xác định"

Giá trị Null

Không xác định

Chuỗi độ dài bằng 0

Không xác định

Văn bản bất kỳ

Cùng một văn bản như đã nhập sẽ được hiển thị

Đầu Trang

Ký tự định dạng tùy chỉnh

Lưu ý: Áp dụng bất kỳ định dạng tùy chỉnh nào vào văn bản hoặc bản ghi nhớ dài cắt xén các ký tự hiển thị thành 255.

Để tạo một định dạng tùy chỉnh, hãy dùng các ký tự sau đây làm chỗ dành sẵn và dấu tách.

Ký tự

Mô tả

@

Được dùng để hiển thị bất kỳ ký tự nào sẵn dùng cho vị trí của nó trong chuỗi định dạng. Nếu Access đặt tất cả các ký tự trong dữ liệu cơ bản, bất kỳ chỗ dành sẵn nào còn lại sẽ xuất hiện thành khoảng trống trắng.

Ví dụ: nếu chuỗi định dạng là @@@@@ và văn bản cơ bản là ABC, văn bản sẽ được căn trái với hai khoảng trống trắng ở đầu.

&

Được dùng để hiển thị bất kỳ ký tự nào sẵn dùng cho vị trí của nó trong chuỗi định dạng. Nếu Access đặt tất cả các ký tự trong dữ liệu cơ bản, bất kỳ chỗ dành sẵn nào còn lại không hiển thị gì.

Ví dụ: nếu chuỗi định dạng là &&&&& và văn bản là ABC thì chỉ hiển thị văn bản căn trái.

!

Được dùng để bắt buộc ký tự chỗ dành sẵn được điền từ trái sang phải thay vì từ phải sang trái. Bạn phải dùng ký tự này ở đầu bất kỳ chuỗi ký tự nào.

<

Được dùng để bắt buộc tất cả văn bản thành chữ thường. Bạn phải dùng ký tự này ở đầu chuỗi định dạng, nhưng bạn có thể đặt trước nó với dấu chấm than (!).

>

Được dùng để bắt buộc tất cả văn bản thành chữ hoa. Bạn phải dùng ký tự này ở đầu chuỗi định dạng, nhưng bạn có thể đặt trước nó với dấu chấm than (!).

*

Khi dùng, ký tự ở ngay sau dấu hoa thị (*) trở thành ký tự điền  — ký tự dùng để điền khoảng trống trắng. Access thường hiển thị văn bản là căn trái và điền vào bất kỳ vùng nào bên phải của giá trị với khoảng trống trắng. Bạn có thể thêm ký tự điền bất kỳ đâu trong chuỗi định dạng. Khi bạn làm thế, Access điền bất kỳ khoảng trống trắng nào với ký tự đã xác định.

Khoảng trống trắng, + - $ ()

Được dùng để chèn khoảng trống trắng, ký tự toán học (+ -), ký hiệu tài chính (¥ £ $) và dấu ngoặc khi cần ở bất kỳ đâu trong chuỗi định dạng của bạn. Nếu bạn dùng ký hiệu toán học thông thường khác, ví dụ như dấu xuyệt (\ hay /) và dấu hoa thị (*), đặt chúng trong dấu ngoặc kép  — xin lưu ý rằng bạn có thể đặt những ký tự này ở bất kỳ đâu trong chuỗi định dạng.

"Văn bản chữ"

Dùng dấu ngoặc kép để bao quanh bất kỳ văn bản nào bạn muốn hiển thị cho người dùng.

\

Được dùng để bắt buộc Access hiển thị ký tự ở ngay sau đó. Đây giống như đặt ký tự trong dấu ngoặc kép.

[màu]

Được dùng để áp dụng màu cho tất cả các giá trị trong phần định dạng của bạn. Bạn phải đặt tên trong dấu ngoặc vuông và dùng một trong những tên này: đen, lam, lục lam, lục, đỏ tươi, đỏ, vàng hoặc trắng.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×