Định vị ghi nhật ký khắc phục sự cố các vấn đề

Định vị ghi nhật ký khắc phục sự cố các vấn đề

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Đôi khi, nhóm hỗ trợ của chúng tôi sẽ cần một số thông tin bổ sung từ bạn để giúp bạn giải quyết vấn đề của bạn. Đây là cách để tìm một đăng nhập của bất kỳ lỗi nào bạn có thể có trong sổ ghi chép lớp học.

  1. Nhập File Explorer trong thanh khởi động của bạn và mở nó.

    Nhập File Explorer trong thanh khởi động của bạn và mở nó.

  2. Sao chép (Ctrl + C) lệnh này: %tmp%\ClassNotebook

  3. Dán (Ctrl + V) lệnh vào địa chỉ File Explorer thanh.

  4. Nhấn Enter hoặc chọn mũi tên ở phần cuối của thanh.

  5. Bạn có thể đính kèm Nhật ký lỗi, bạn hãy xem câu hỏi của bạn trong diễn đàn cộng đồng.

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×