Đồng bộ OneDrive của bạn không còn được hỗ Windows trên 7, 8 hoặc 8.1

OneDrive kết thúc hỗ trợ cho các ứng dụng trên máy tính cá nhân từ 01/01/2022

Để tập trung tài nguyên vào các công nghệ và hệ điều hành mới, đồng thời, để cung cấp cho khách hàng trải nghiệm cập nhật và bảo mật nhất, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, các bản cập nhật sẽ không còn được cung cấp cho phiên bản người tiêu dùng của ứng dụng OneDrive trên máy tính của chúng tôi trên Windows 7, 8 và 8.1.

Quan trọng: Ứng dụng OneDrive trên máy tính cá nhân chạy trên những hệ điều hành này sẽ ngừng đồng bộ với đám mây vào ngày 1 tháng 3 năm 2022

Tệp sẽ tiếp tục đồng bộ thông qua ứng dụng OneDrive trên máy tính của bạn cho đến ngày 1 tháng 3 năm 2022, sau đó các tệp sẽ không còn đồng bộ nữa và cần được cập nhật sử dụng trải nghiệm web. 

Tôi cần phải làm gì?

Nếu bạn hiện sử dụng một trong những hệ điều hành này, chúng tôi khuyên bạn nên cập nhật hệ điều hành lên Windows 10 hoặc Windows 11 để tránh gián đoạn.

Mở Cập Windows Nhật

Đối với các máy không đáp ứng yêu cầu hệ thống đối với bản cập nhật hệ điều hành Windows 10 hoặc Windows 11, bạn có thể sao lưu và bảo vệ tệp của mình bằng cách tải tệp lên website OneDrivetheo cách thủ công, và tiếp tục truy nhập, chỉnh sửa và chia sẻ tệp của mình trên tất cả các thiết bị.

Lưu ý: Nếu bạn đăng nhập vào OneDrive bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, hỗ trợ cho ứng dụng này sẽ được điều chỉnh theo vòng đời hỗ Windows động. Windows 7 và Windows 8.1 được hỗ trợ mở rộng cho đến 10/01/2023. Windows 8 đã được kết thúc hỗ trợ vào 12/01/2016.

Điều gì sẽ xảy ra với tệp của tôi? 

Các tệp đã được đồng bộ vẫn sẽ có thể truy nhập trong tài liệu OneDrive. 

Sau ngày 1 tháng 3 năm 2022, bạn sẽ không còn có thể đồng bộ hoặc truy nhập các tệp đã đồng bộ thông qua Windows 7, 8 hoặc 8.1. Bạn sẽ cần sử dụng website công OneDrive . 

Cần thêm trợ giúp

Windows nhật

OneDrive hệ thống

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×