We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Việc đồng bộ hóa lịch giữa Outlook và Apple iPhone hoặc iPod touch cần có Apple iTunes. Bạn có thể cấu hình các mục nào được đồng bộ trong quy trình thiết lập một lần.

Sau lần thiết lập ban đầu, mỗi lần bạn kết nối iPhone hoặc iPod touch với máy tính, những thay đổi trên máy tính hoặc thiết bị của bạn đều được đồng bộ hóa.

Lưu ý: Theo kinh nghiệm tốt nhất, hãy đảm bảo rằng phần mềm trên máy tính và thiết bị Apple của bạn được cập nhật. Để phòng ngừa, bạn cũng có thể sao lưu dữ liệu Outlook bạn trước khi bắt đầu.

Đồng bộ lịch Outlook với thiết bị iOS

 1. Kết nối đặt iPhone hoặc iPod touch vào máy tính bằng cách sử dụng cáp được cung cấp cùng với thiết bị hoặc đặt iPhone hoặc iPod touch vào Apple Universal Dock.

  iTunes sẽ tự động mở khi được kết nối với máy tính của bạn.

 2. Trong iTunes, trong danh sách nguồn, bên dưới Thiết bị, bấm vào mục nhập cho thiết bị iPhone hoặc iPod touch.

 3. Bấm tab Thông tin.

 4. Bên dưới Lịch,bấm vào Đồng bộ lịch từ, rồi bấm Outlook.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để đồng bộ hóa tất cả lịch, hãy bấm Tất cả lịch.

  • Để giới hạn lịch được đồng bộ hóa, hãy bấm Lịch đãchọn, rồi bấm lịch bạn muốn đồng bộ hóa.

   Lưu ý: Để chọn nhiều lịch, nhấn Ctrl khi bạn bấm vào từng tên lịch.

 6. Bấm vào Áp dụng.

Outlook trợ đồng bộ hóa thiết bị iPhone, iPod touch và iTunes được hỗ trợ bởi Apple.

Sao lưu dữ liệu Outlook bạn

Khi sao lưu dữ liệu Outlook của mình, bạn sẽ tạo (xuất) Tệp Dữ liệu Outlook (.pst) được dùng cho tài khoản email POP3 và IMAP.

 1. Trên tab Tệp, chọn Mở & Xuất và > Nhập/Xuất.

  Chọn Mở & Xuất, rồi chọn Nhập/Xuất.

 2. Trong Trình hướng dẫn Nhập và Xuất, chọn Xuất sang tệp >Tiếp.

  Chọn Xuất sang tệp.

 3. Bên dưới Tạo một loại tệp,chọn Outlook Tệp Dữ liệu (.pst) >Tiếp.

 4. Bên dưới chọn thư mục để xuất từ, chọn thư mục để xuất và chỉ thông tin trong thư mục đó được xuất.

  Chọn tài khoản email mà bạn muốn xuất.

 5. Chọn hộp kiểm Bao gồm thư mục con để đảm bảo tất cả mọi thứ—Lịch, Liên hệ và Hộp thư đến—trong tài khoản sẽ được xuất, sau đó chọn Tiếp.

 6. Bên dưới mục Lưu tệp được xuấtdưới dạng , bấm vào Duyệt để chọn vị trí lưu tệp Tệp Dữ liệu Outlook (.pst), nhập tên tệp ,rồi bấm vào OK để tiếp tục.

  Lưu ý: Nếu trước đó bạn đã dùng lệnh xuất, thì tên tệp và vị trí thư mục của lần trước sẽ xuất hiện. Nhập tên tệp khác,rồi bấm OK.

 7. Nếu bạn đang xuất ra Tệp Dữ liệu Outlook (.pst) hiện có, thì dưới Tùy chọn, hãy xác định việc cần làm khi xuất những mục đã tồn tại trong tệp.

 8. Bấm Hoàn tất.

Outlook bắt đầu xuất ngay, trừ khi bạn tạo Tệp Dữ liệu Outlook (.pst) mới hoặc dùng tệp được bảo vệ bằng mật khẩu.

 • Nếu bạn đang tạo Tệp Dữ liệu Outlook (.pst), thì mật khẩu tùy chọn có thể giúp bảo vệ tệp. Khi hộp thoại Outlook Tệp Dữ liệu Xuất hiện, hãy nhập mật khẩu vào hộp Mật khẩu và Xác minh Mật khẩu, rồi bấm OK. Trong hộp Outlook Mật khẩu Tệp Dữ liệu Mới, hãy nhập mậtkhẩu, rồi bấm OK.

 • Nếu bạn đang xuất ra Tệp Dữ liệu Outlook (.pst) hiện có vốn được bảo vệ bằng mật khẩu, thì trong hộp thoại Mật khẩu Tệp Dữ liệu Outlook, hãy nhập mật khẩu, rồi bấm OK.

Giờ đây, dữ liệu Outlook của bạn đã nằm trong một tệp .pst, hoàn toàn có thể di chuyển được. Ví dụ: Bạn có thể lưu tệp .pst vào OneDrive hoặc vào thiết bị lưu trữ USB, rồi tải tệp xuống một máy tính khác hoặc một thiết bị khác bạn chọn. Xem mục nhập email, danh bạ và lịch vào thư Outlook tìm hiểu thêm.

 1. Trên tab Tệp, chọn Tùy chọn >nâng cao.

  Chọn Nâng cao.

 2. Dưới mục Xuất, chọn Xuất.

  Trên trang Nâng cao, chọn Xuất

 3. Bấm Xuất sang tệp >Tiếp.

 4. Bấm Outlook Tệp Dữ liệu (.pst) >Tiếp.

 5. Bên dưới chọn thư mục để xuất từ, chọn thư mục để xuất và chỉ thông tin trong thư mục đó được xuất.

  Chọn tài khoản email mà bạn muốn xuất.

 6. Chọn hộp kiểm Bao gồm thư mục con để đảm bảo tất cả mọi thứ—Lịch, Liên hệ và Hộp thư đến—trong tài khoản sẽ được xuất, sau đó chọn Tiếp.

 7. Bấm Duyệt để chọn vị trí bạn muốn lưu tệp Outlook Tệp Dữ liệu (.pst) và để nhập tên tệp, rồi bấm OK để tiếp tục.

  Lưu ý:  Nếu trước đó bạn đã sử dụng tính năng xuất thì vị trí thư mục và tên tệp trước đây sẽ xuất hiện. Hãy nhớ đổi tên tệp nếu bạn muốn tạo tệp mới thay vì sử dụng tệp hiện có.

 8. Nếu bạn đang xuất ra Tệp Dữ liệu Outlook hiện tại (.pst), bên dưới Tùy chọn ,xác định việc cần làm khi xuất những mục đã tồn tại trong tệp.

 9. Bấm Kết thúc.

Hoạt động xuất sẽ bắt đầu ngay lập tức, trừ khi bạn tạo Tệp Dữ liệu Outlook (.pst) mới hoặc muốn xuất sang một tệp hiện có được bảo vệ bằng mật khẩu.

 • Nếu bạn đang tạo Tệp Dữ liệu Outlook (.pst) mới thì bạn có thể sử dụng mật khẩu tùy chọn để bảo vệ tệp. Khi hộp thoại Tạo Tệp Dữ liệu Outlook xuất hiện, hãy nhập mật khẩu vào hộp Mật khẩuXác minh Mật khẩu, rồi bấm vào OK. Trong hộp thoại Mật khẩu Tệp Dữ liệu Outlook, hãy nhập mật khẩu, rồi bấm vào OK.

 • Nếu bạn đang xuất sang một Tệp Dữ liệu Outlook (.pst) hiện có được bảo vệ bằng mật khẩu thì trong hộp thoại Mật khẩu Tệp Dữ liệu Outlook, hãy nhập mật khẩu, rồi bấm vào OK.

Giờ đây, dữ liệu Outlook của bạn đã nằm trong một tệp .pst, hoàn toàn có thể di chuyển được. Ví dụ: Bạn có thể lưu tệp .pst vào OneDrive hoặc vào thiết bị lưu trữ USB, rồi tải tệp xuống một máy tính khác hoặc một thiết bị khác bạn chọn. Xem mục nhập email, danh bạ và lịch vào thư Outlook tìm hiểu thêm.

 1. Trên tab Tệp, chọn Nhập và Xuất.

  Chọn Nhập và Xuất.

 2. Bên dưới Chọn một hành động cầnthực hiện, chọn Xuất sang tệp >Tiếp.

  Chọn Xuất sang tệp, rồi chọn Tiếp theo.

 3. Bấm vào Thư mục Tệp Cá nhân (.pst) >Tiếp.

 4. Chọn thư mục cần xuất và chỉ có thông tin trong thư mục đó được xuất.

  Chọn tài khoản email mà bạn muốn xuất.

 5. Chọn hộp kiểm Bao gồm thư mục con để đảm bảo tất cả mọi thứ—Lịch, Liên hệ và Hộp thư đến—trong tài khoản sẽ được xuất, sau đó chọn Tiếp.

 6. Bấm vào Duyệt để chọn vị trí lưu Tệp Dữ liệu Outlook (.pst) và để nhập tên tệp. Bấm vào OK để tiếp tục.

  Lưu ý:  Nếu trước đó bạn đã sử dụng tính năng xuất thì vị trí thư mục và tên tệp trước đây sẽ xuất hiện. Hãy nhớ đổi tên tệp nếu bạn muốn tạo tệp mới thay vì sử dụng tệp hiện có.

 7. Nếu bạn đang xuất ra Tệp Dữ liệu Outlook hiện tại (.pst), bên dưới Tùy chọn ,xác định việc cần làm khi xuất những mục đã tồn tại trong tệp.

 8. Bấm Kết thúc.

Hoạt động xuất sẽ bắt đầu ngay lập tức trừ khi bạn đang tạo Tệp Dữ liệu Outlook mới (.pst) hoặc bạn đang xuất sang một tệp hiện có được bảo vệ bằng mật khẩu. Trong những trường hợp đó, bạn sẽ nhận được hộp thoại này:

Nếu bạn không muốn bảo vệ tệp .pst của mình bằng mật khẩu, hãy chọn OK.

Chọn OK nếu bạn không muốn bảo vệ tệp của mình bằng mật khẩu. Trường hợp khác:

 • Nếu bạn muốn bảo vệ tệp .pst bằng mật khẩu: nhập mật khẩu trong hộp Mật khẩu và Xác nhận Mật khẩu, rồi bấm vào OK. Trong hộp thoại Mật khẩu Tệp Dữ liệu Outlook, nhập mật khẩu, rồi bấm vào OK.

 • Nếu bạn đang xuất sang một Thư mục Tệp Cá nhân (.pst)hiện có được bảo vệ bằng mật khẩu, trong hộp thoại Mật khẩu Tệp Dữ liệu Outlook, hãy nhập mật khẩu, rồi bấm vào OK.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×