Đồng bộ sổ tay OneNote trên máy Mac hoặc PC với iPad hoặc iPhone của bạn

Bạn có thể sử dụng Microsoft OneNote trên iPad hoặc iPhone của mình để tiếp tục đồng bộ với mọi sổ tay mà bạn đã tạo bằng OneNote 2016 trên máy Mac hoặc PC, ngay cả khi bạn sử dụng các tài khoản trên nền điện toán đám mây khác nhau cho hai phiên bản OneNote này.


Mở sổ tay trên máy Mac hoặc PC (cùng một tài khoản OneDrive)

Do OneNote 2016 for Mac hoặc OneNote 2016 for PC yêu cầu lưu sổ tay vào tài khoản OneDrive trên nền điện toán đám mây nên sổ tay bạn đã tạo và sử dụng với tài khoản đó đã sẵn sàng để truy nhập trên iPad hoặc iPhone, miễn là bạn đã đăng nhập bằng cùng một tài khoản OneDrive mà bạn đang sử dụng trên máy Mac hoặc PC của mình.

Để mở sổ tay bổ sung trên cùng một tài khoản OneDrive, hãy thực hiện như sau:

 1. Trong Microsoft OneNote trên iPad hoặc iPhone, nhấn vào Xem thêm Sổ tay ở cuối danh sách sổ tay của bạn.

 2. Nhấn vào (các) sổ tay bổ sung bất kỳ mà bạn muốn mở, rồi dẫn hướng đến các mục hoặc trang trong sổ tay đó.


Lưu ý: Bạn có thể sử dụng bước trên để mở mọi sổ tay được tạo bằng OneNote for Windows trên iPad hoặc iPhone. Tuy nhiên, các sổ tay vốn được tạo bằng phiên bản cũ hơn OneNote 2010 for Windows sẽ không đồng bộ với OneNote trên iPad hoặc iPhone của bạn. Để đồng bộ những sổ tay này trên các thiết bị, trước tiên, bạn phải nâng cấp PC chạy Windows của mình lên OneNote 2016, cập nhật sổ tay lên định dạng sổ tay mới hơn, rồi di chuyển sổ tay cục bộ của bạn vào OneDrive.


Mở sổ tay trên máy Mac hoặc PC (các tài khoản OneDrive khác nhau)

Nếu hiện tại, tài khoản OneDrive bạn đang sử dụng trên iPad hoặc iPhone không phải là tài khoản mà bạn sử dụng trên máy Mac hoặc PC thì bạn có thể đăng nhập vào sổ tay trên máy Mac hoặc PC của mình theo cách sau:

Bước 1: Thêm tài khoản OneDrive trên máy Mac hoặc PC vào iPad hoặc iPhone của bạn

 1. Trong Microsoft OneNote, hãy đi đến thiết đặt trên thiết bị của bạn:

  • Trên iPad, hãy gõ nhẹ vào biểu tượng bánh răng ở góc trên bên phải.

  • Trên iPhone, hãy gõ nhẹ vào biểu tượng dấu chấm lửng ( ... ), rồi gõ nhẹ vào thiết đặt.

 2. Bên dưới tài khoản, nhấn vào tài khoản hiện đang được chọn. (Nếu hiện bạn đã đăng xuất khỏi tất cả các tài khoản, hãy nhấn vào Đăng Nhập.)

 3. Bên dưới Dịch vụ đã Kết nối, nhấn vào + Thêm Dịch vụ.

 4. Bên dưới Kết nối Dịch vụ Đám mây, nhấn vào OneDrive.

 5. Nhập địa chỉ email của tài khoản OneDrive mà bạn sử dụng cho sổ tay OneNote trên máy Mac hoặc PC, rồi nhấn vào Tiếp theo.

 6. Trên màn hình tiếp theo, nhập mật khẩu của tài khoản OneDrive mà bạn sử dụng cho sổ tay OneNote trên máy Mac hoặc PC, rồi nhấn vào Đăng nhập.

Giờ đây, khi bạn đã xác thực quyền truy nhập của mình vào tài khoản OneDrive mà bạn sử dụng trên máy Mac hoặc PC, bạn có thể mở sổ tay trên đó.

Bước 2: Mở sổ tay từ máy Mac hoặc PC của bạn trên iPad hoặc iPhone của bạn

 1. Trong Microsoft OneNote trên iPad hoặc iPhone, nhấn vào Xem thêm Sổ tay ở cuối danh sách sổ tay của bạn.

 2. Nhấn vào (các) sổ tay bổ sung bất kỳ mà bạn muốn mở, rồi dẫn hướng đến các mục hoặc trang trong sổ tay đó.


Lưu ý: Bạn có thể sử dụng bước trên để mở mọi sổ tay được tạo bằng OneNote for Windows trên iPad hoặc iPhone. Tuy nhiên, các sổ tay vốn được tạo bằng phiên bản cũ hơn OneNote 2010 for Windows sẽ không đồng bộ với OneNote trên iPad hoặc iPhone của bạn. Để đồng bộ những sổ tay này trên các thiết bị, trước tiên, bạn phải nâng cấp PC chạy Windows của mình lên OneNote 2016, cập nhật sổ tay lên định dạng sổ tay mới hơn, rồi di chuyển sổ tay cục bộ của bạn vào OneDrive.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Luôn đi trước một bước nhờ Microsoft 365

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×