OneNote tự động đồng bộ sổ ghi chép được chia sẻ theo định kỳ. Nhưng đôi khi, bạn có thể muốn đồng bộ một sổ ghi chép được chia sẻ để đảm bảo các thay đổi của mình được tải lên ngay lập tức (ví dụ: nếu bạn sắp lên máy bay và cần phải tắt máy tính xách tay).

  1. Bấm Tệp > Thông tin > Xem Trạng thái Đồng bộ.

    Xem trạng thái đồng bộ của sổ tay OneNote.

  2. Trong hộp thoại Đồng bộ Sổ ghi chép Chung mở ra, hãy thực hiện một trong hai thao tác sau:

    • Bấm Đồng bộ Tất cả để đồng bộ tất cả các sổ ghi chép chia sẻ của bạn.

    • Bấm Đồng bộ Ngay bên cạnh sổ ghi chép mà bạn muốn đồng bộ.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×