Đồng bộ tệp với OneDrive trong Windows

Đồng bộ tệp với OneDrive trong Windows

Ứng dụng năng suất, 1 TB OneDrive và bảo mật nâng cao.

Nhận một tháng miễn phí

Quan trọng: 
Hỗ trợ cho ứng dụng đồng bộ OneDrive cho Doanh Nghiệp cũ với SharePoint Online đã kết thúc. Nếu bạn thấy biểu tượng Biểu tượng cũ OneDrive cho Doanh nghiệp này trên thanh tác vụ của mình, hãy đọc bài viết này để tìm hiểu thêm. 

Với OneDrive, bạn có thể đồng bộ các tệp giữa máy tính và đám mây để bạn có thể truy nhập các tệp của mình từ bất kỳ đâu - máy tính, thiết bị di động của bạn và thậm chí thông qua trang web OneDrive tại OneDrive.com. Nếu bạn thêm, thay đổi hoặc xóa tệp hay thư mục trên thư mục OneDrive, thì tệp hoặc thư mục đó sẽ được thêm, thay đổi hoặc xóa trong trang web OneDrive và ngược lại. Bạn có thể làm việc trực tiếp với các tệp được đồng bộ trong File Explorer và truy cập các tệp của mình ngay cả khi bạn ở chế độ ngoại tuyến. Bất cứ khi nào bạn trực tuyến, mọi thay đổi được bạn hoặc người khác thực hiện đều sẽ tự động đồng bộ.

Bài viết này mô tả cách tải xuống Ứng dụng đồng bộ OneDrive và đăng nhập bằng tài khoản cá nhân, hoặc tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn, để bắt đầu đồng bộ. Nếu bạn sử dụng Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp, bạn cũng có thể đồng bộ các tệp từ các site SharePoint của mình. Nếu bạn không sử dụng Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp, hãy xem mục đồng bộ tệp SharePoint với ứng dụng đồng bộ OneDrive for Business (Groove.exe).

Lưu ý: Để biết thông tin về cách đồng bộ tệp trên macOS, hãy xem mục đồng bộ tệp với OneDrive trên Mac OS X.

Lưu ý: Để biết thêm thông tin về cách sử dụng OneDrive, hãy xem mục Video đào tạo OneDrive.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Cài đặt và thiết lập

 1. Nếu bạn đang sử dụng Windows 10, thì máy tính của bạn đã cài đặt ứng dụng OneDrive - hãy chuyển đến bước 2.

  Nếu bạn không có Windows 10 hoặc Office 2016, hãy cài đặt phiên bản Windows của ứng dụng đồng bộ OneDrive mới.

 2. Bắt đầu Thiết lập OneDrive.

Nếu bạn không có tài khoản nào đăng nhập vào OneDrive

Nếu bạn không có tài khoản hiện đang đăng nhập vào OneDrive, hãy sử dụng các hướng dẫn sau để bắt đầu OneDrive.

 1. Chọn nút Bắt đầu, tìm kiếm “OneDrive”, rồi mở ứng dụng này:

  • Trong Windows 10, chọn Onedrive.

   Ảnh chụp màn hình khi tìm kiếm ứng dụng OneDrive trên máy tính trong Windows 10

  • Trong Windows 7, dưới Chương trình, chọn Microsoft OneDrive.

   Ảnh chụp màn hình khi tìm kiếm ứng dụng OneDrive trên máy tính trong Windows 7

  • Trong Windows 8.1, tìm kiếm OneDrive for Business, rồi chọn ứng dụng OneDrive for Business.

 2. Khi Thiết lập OneDrive bắt đầu, nhập tài khoản cá nhân hay tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn, rồi chọn Đăng nhập.

  Ảnh chụp màn hình đầu tiên trong Thiết lập OneDrive

Các điểm chính trong Thiết lập OneDrive

Có hai màn hình hữu ích mà bạn nên chú ý trong Thiết lập OneDrive:

 • Trên màn hình Đây là thư mục OneDrive của bạn, chọn Tiếp theo để chấp nhận vị trí thư mục mặc định cho các tệp OneDrive của bạn. Nếu bạn muốn thay đổi vị trí thư mục, hãy chọn Thay đổi vị trí - đây là thời điểm tốt nhất để thực hiện thay đổi.

  Đây là màn hình thư mục OneDrive của bạn trong trình hướng dẫn chào mừng bạn đến với OneDrive

 • Trên màn hình tất cả các tệp, sẵn sàng và theo yêu cầu , bạn sẽ thấy các tệp được đánh dấu như thế nào để hiển thị chúng dưới dạng trực tuyến, sẵn có, hoặc luôn sẵn dùng. Tệp theo yêu cầu sẽ giúp bạn truy nhập tất cả các tệp của bạn trong OneDrive mà không cần tải xuống tất cả chúng và sử dụng dung lượng lưu trữ trên thiết bị Windows của bạn. Chọn Tiếp theo.

  Màn hình các tệp theo yêu cầu trong trình hướng dẫn chào mừng bạn đến với OneDrive

Lưu ý: Nếu bạn đã đồng bộ OneDrive cho cơ quan hoặc trường học với máy tính của mình (bằng cách sử dụng ứng dụng đồng bộ trước đó) và bạn vừa mới cài đặt ứng dụng đồng bộ, bạn sẽ không thấy Điều này là thư mục OneDrive của bạn hoặc đồng bộ tệp từ màn hình OneDrive của bạn trong khi thiết lập OneDrive. Ứng dụng ứng dụng đồng bộ tự động thực hiện đồng bộ trong cùng vị trí thư mục mà bạn đang sử dụng trước đó. Để chọn thư mục mà bạn đang đồng bộ, bấm chuột phải vào biểu tượng đám mây màu lam trong khu vực thông báo của thanh tác vụ, rồi chọn Cài đặt > Tài khoản > Chọn thư mục.

Xem và quản lý tệp OneDrive của bạn

Bạn đã sẵn sàng. Các tệp OneDrive của bạn sẽ xuất hiện trong File Explorer trong thư mục OneDrive. Nếu bạn sử dụng nhiều tài khoản, các tệp cá nhân của bạn sẽ xuất hiện trong OneDrive - Cá nhân và các tệp công việc hoặc trường học của bạn xuất hiện dưới OneDrive - CompanyName.

Ảnh chụp màn hình các tệp OneDrive for Business trong File Explorer

Bây giờ, bạn có một biểu tượng đám mây màu lam hoặc trắng mới trong khu vực thông báo của mình và các tệp đã được đồng bộ với máy tính của bạn. Biểu tượng đám mây màu lam sẽ xuất hiện dưới dạng OneDrive – [Tên_Đối_tượng_thuê_của_Bạn] khi bạn di chuột qua biểu tượng đó.

Máy khách đồng bộ OneDrive for Business

Lưu ý: Contoso là một tên ví dụ - tên của bạn sẽ hiển thị tên của tổ chức của bạn.

Bất cứ khi nào bạn muốn thay đổi các thư mục mà bạn đồng bộ trên máy tính, hãy bấm chuột phải vào biểu tượng đám mây đó trong khu vực thông báo của thanh tác vụ, rồi chọn Cài đặt > Tài khoản > Chọn thư mục. Tìm thông tin khác về tài khoản của bạn và thay đổi các cài đặt OneDrive khác từ đây.

Hộp thoại thêm tài khoản trong OneDrive

Tìm hiểu thêm

Bạn cần thêm trợ giúp?

Trực tuyến

Nhận trợ giúp trực tuyến
Xem thêm các trang hỗ trợ dành cho OneDriveOneDrive cho cơ quan hoặc trường học.
Đối với OneDrive ứng dụng dành cho thiết bị di động, xem mục Khắc phục sự cố của ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động.

OneDrive Người quản trị cũng có thể xem Cộng đồng Công nghệ OneDrive, Trợ giúp cho OneDrive dành cho Người quản trị.

Biểu tượng Hỗ trợ Email

Hỗ trợ qua email
Nếu bạn vẫn cần tới trợ giúp, hãy lắc thiết bị di động khi đang ở trong ứng dụng OneDrive hoặc gửi email cho đội ngũ hỗ trợ OneDrive. Để liên hệ với bộ phận hỗ trợ OneDrive từ PC hoặc máy Mac của bạn, chọn biểu tượng OneDrive ở khu vực thông báo hoặc thanh menu, rồi chọn Xem thêm > Gửi phản hồi > Có điều tôi không thích.

OneDrive Người quản trị có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ của Microsoft 365 cho doanh nghiệp.

Diễn đàn cộng đồng Office 365

Bạn có phản hồi?
OneDrive UserVoice là nơi để bạn đề xuất các tính năng bạn muốn thấy chúng tôi thêm vào OneDrive. Mặc dù chúng tôi không thể đảm bảo sẽ mang tới mọi tính năng hay đường thời gian cụ thể, chúng tôi vẫn sẽ phản hồi mọi đề xuất nhận được ít nhất 500 phiếu bầu.

Truy nhập OneDrive UserVoice.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×