Đồng tác giả trên một sổ làm việc

Tải sổ làm việc Excel của bạn vào OneDrive và chia sẻ với người khác để đồng tác giả các tệp Excel trong thời gian thực. Thay đổi ngay lập tức cập nhật trên mọi thiết bị.

Hình ảnh thiết bị Surface Book
  1. Chọn Chia sẻ.

  2. Tải tệp của bạn lên OneDrive, nếu bạn chưa có sẵn.

  3. Đặt quyền và chọn áp dụng.

    Cho phép chỉnh sửa được chọn theo mặc định.

  4. Thêm tên của những người để chia sẻ và một thư tùy chọn.

  5. Chọn Gửi.

  6. Chọn chữ viết tắt ở phía trên bên phải để xem những người khác đang làm việc trên tệp và trong đó có trong tệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Xem Thêm

Cộng tác trên sổ làm việc Excel cùng lúc bằng tính năng đồng tác giả

Luôn đi trước một bước nhờ Microsoft 365

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×