Đổi kích cỡ cho bảng bằng cách thêm hoặc loại bỏ hàng và cột

Đổi kích cỡ cho bảng bằng cách thêm hoặc loại bỏ hàng và cột

Sau khi tạo bảng Excel trong trang tính, bạn có thể dễ dàng thêm hoặc loại bỏ các hàng và cột trong bảng.

Bạn có thể sử dụng lệnh Đổi kích Excel để thêm hàng và cột vào bảng:

 1. Bấm vào vị trí bất kỳ trong bảng và tùy chọn Công cụ Bảng xuất hiện.

 2. Bấm Thiết > Đổi kích cỡ Bảng.

  sử dụng tùy chọn đổi kích thước bảng từ Công cụ Bảng

 3. Chọn toàn bộ phạm vi ô mà bạn muốn bảng bao gồm, bắt đầu từ ô ngoài cùng phía trên bên trái.

  Trong ví dụ được trình bày dưới đây, bảng ban đầu bao gồm phạm vi A1:C5. Sau khi đổi kích cỡ để thêm hai cột và ba hàng, bảng sẽ bao gồm phạm vi A1:E8.

  Đổi kích thước Bảng

  Mẹo: Bạn cũng có thể bấm Thu gọn Hộp thoại Ảnh nút để tạm thời ẩn hộp thoại Đổi kích cỡ Bảng, chọn phạm vi trên trang tính, rồi bấm Bung rộng hộp thoại Ảnh nút .

 4. Khi bạn đã chọn phạm vi mình muốn cho bảng, nhấn OK.

Thêm hàng hoặc cột vào bảng bằng cách nhập vào ô ngay bên dưới hàng cuối cùng hoặc bên phải cột cuối cùng, bằng cách dán dữ liệu vào ô hoặc bằng cách chèn hàng hoặc cột giữa các hàng hoặc cột hiện có.

Bắt đầu nhập   

 • Để thêm hàng vào cuối bảng, hãy bắt đầu nhập vào ô bên dưới hàng cuối cùng của bảng. Bảng sẽ bung rộng để bao gồm hàng mới. Để thêm cột vào bên phải bảng, hãy bắt đầu nhập vào ô bên cạnh cột cuối cùng của bảng.

Trong ví dụ được trình bày dưới đây về một hàng, việc nhập giá trị vào ô A4 sẽ mở rộng bảng để đưa ô đó vào bảng cùng với ô liền kề trong cột B.

Thêm một hàng bằng cách nhập trong hàng đầu tiên bên dưới một bảng

Trong ví dụ được trình bày dưới đây cho một cột, việc nhập giá trị vào ô C2 sẽ mở rộng bảng để bao gồm cột C, đặt tên cột bảng là Q 3 vì Excel cảm nhận được mẫu đặt tên từ Q 1 và Q 2.

Nhập một giá trị trong ô ở bên phải của bảng sẽ thêm một cột

Dán dữ liệu   

 • Để thêm hàng bằng cách dán, hãy dán dữ liệu của bạn vào ô ngoài cùng bên trái bên dưới hàng cuối cùng của bảng. Để thêm cột bằng cách dán, hãy dán dữ liệu của bạn vào bên phải cột ngoài cùng bên phải của bảng.

Nếu dữ liệu bạn dán trong hàng mới có số cột nhiều hoặc ít cột hơn bảng, bảng sẽ bung rộng để bao gồm tất cả các ô trong dải ô bạn đã dán. Nếu dữ liệu bạn dán có nhiều cột hơn bảng thì các cột bổ sung không trở thành một phần của bảng —bạn cần phải sử dụng lệnh Đổi kích cỡ để bung rộng bảng để bao gồm chúng.

Trong ví dụ hiển thị bên dưới đối với hàng, việc dán giá trị từ A10:B12 vào hàng đầu tiên bên dưới bảng (hàng 5) sẽ bung rộng bảng để bao gồm dữ liệu đã dán.

Dán dữ liệu bên dưới bảng sẽ mở rộng bảng để bao gồm nó

Trong ví dụ được trình bày dưới đây đối với cột, việc dán giá trị từ C7:C9 trong cột đầu tiên sang phải của bảng (Cột C) sẽ mở rộng bảng để bao gồm dữ liệu đã dán, thêm đầu đề, Q 3.

Dán dữ liệu cột sẽ mở rộng bảng và thêm một đầu đề

Sử dụng Chèn để thêm hàng   

 1. Để chèn một hàng, hãy chọn một ô hoặc hàng không phải là hàng tiêu đề và bấm chuột phải. Để chèn cột, hãy chọn ô bất kỳ trong bảng và bấm chuột phải.

 2. Trỏ tới Chènvà chọn Hàng Bảng Bên trên để chèn hàng mới hoặc Cột Bảng sang Bên trái để chèn cột mới.

Nếu bạn đang ở hàng cuối cùng, bạn có thể chọn Hàng Bảng Bên trên hoặc Hàng Bảng Bên dưới.

Trong ví dụ hiển thị bên dưới đối với hàng, một hàng sẽ được chèn ở trên hàng 3.

Chèn Hàng Bảng Trên

Đối với các cột, nếu bạn chọn một ô trong cột ngoài cùng bên phải của bảng, bạn có thể chọn giữa chèn Cột Bảng sang Cột Trái hoặc Bảng sang Phải.

Trong ví dụ được hiển thị dưới đây đối với các cột, một cột sẽ được chèn vào bên trái của cột 1.

Chèn một cột bảng

 1. Chọn một hoặc nhiều hàng hoặc cột bảng mà bạn muốn xóa.

  Bạn cũng có thể chỉ cần chọn một hoặc nhiều ô trong các hàng của bảng hoặc cột bảng mà bạn muốn xóa.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Ô, bấm vào mũi tên bên cạnh Xóa,rồi bấm vào Xóa Hàng Bảng hoặc Xóa Cột Bảng.

  Hình ảnh Ruy-băng Excel

  Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào một hoặc nhiều hàng hoặc cột, trỏ tới Xóa trên menu lối tắt, rồi bấm Cột Bảng hoặc Hàng Bảng. Hoặc bạn có thể bấm chuột phải vào một hoặc nhiều ô trong một hàng hoặc cột bảng của bảng, trỏ tới Xóa,rồi bấm Hàng Bảng hoặc Cột Bảng.

Giống như bạn có thể loại bỏ các mục trùng lặp từ bất kỳ dữ liệu được chọn Excel bạn có thể dễ dàng loại bỏ các mục trùng lặp khỏi bảng.

 1. Bấm vào bất kỳ vị trí nào trên bảng.

  Thao các này sẽ làm hiển thị Công cụ Bảng, cộng thêm tab Thiết kế.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Công cụ, bấm vào Loại bỏ trùng lặp.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Trong hộp thoại Loại bỏ trùng lặp, bên dưới Cột, chọn các cột có chứa các mục trùng lặp mà bạn muốn loại bỏ.

  Bạn cũng có thể bấm vào Bỏ chọn Tất cả, rồi chọn cột bạn muốn hoặc bấm vào Chọn Tất cả để chọn tất cả các cột.

Lưu ý: Các mục trùng lặp mà bạn loại bỏ sẽ bị xóa khỏi trang tính. Nếu bạn vô tình xóa dữ liệu mà bạn định giữ, bạn có thể dùng Ctrl+Z hoặc bấm Hoàn tác Nút Hoàn tác trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh để khôi phục dữ liệu đã xóa. Bạn cũng có thể muốn dùng định dạng có điều kiện để tô sáng các giá trị trùng lặp trước khi loại bỏ chúng. Để biết thêm thông tin, hãy xem thêm, thay đổi hoặc xóa định dạng có điều kiện.

 1. Đảm bảo rằng ô hiện hoạt nằm trong một cột bảng.

 2. Bấm vào mũi Mũi tên thả xuống bộ lọc trong tiêu đề cột.

 3. Để lọc giá trị trống, trong menu Tự Lọc ở đầu danh sách giá trị, bỏ chọn (Chọn Tất cả),rồi chọn (Trống)ở cuối danh sách giá trị.

  Lưu ý: Hộp kiểm (Trống) chỉ sẵn dùng nếu phạm vi ô hoặc cột bảng chứa ít nhất một ô trống.

 4. Chọn hàng trống trong bảng, rồi nhấn CTRL+- (gạch nối).

Bạn có thể sử dụng một quy trình tương tự để lọc và loại bỏ các hàng trang tính trống. Để biết thêm thông tin về cách lọc hàng trống trong trang tính, hãy xem Lọc dữ liệu trong dải ô hoặc bảng.

 1. Chọn bảng, rồi chọn Thiết kế Bảng > đổi kích cỡ Bảng.

 2. Điều chỉnh dải ô mà bảng chứa theo yêu cầu, rồi chọn OK.

  Hộp thoại Đổi kích cỡ Bảng

Quan trọng: Tiêu đề bảng không thể di chuyển sang hàng khác và phạm vi mới phải chồng lấp lên dải ô ban đầu.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Xem thêm

Làm thế nào để tôi có thể phối hai hoặc nhiều bảng?

Tạo bảng Excel trong trang tính

Dùng tham chiếu có cấu trúc trong công thức bảng Excel

Định dạng bảng Excel

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×