Đổi tên một trường hoặc mục trong PivotTable hoặc PivotChart

Bạn có thể nhanh chóng thay đổi tên tùy chỉnh của một trường hoặc mục mà không hiển thị các hộp thoại thiết đặt trường hoặc thiết đặt trường giá trị . Các quy trình sau đây không thay đổi tên nguồn của trường hoặc mục.

Báo cáo PivotTable

 1. Bấm vào trường hoặc mục mà bạn muốn đổi tên.

 2. Đi tới công cụ Pivottable > phân tíchvà trong nhóm trường hiện hoạt , bấm vào hộp văn bản trường hiện hoạt .

  Nếu bạn đang sử dụng Excel 2007-2010, hãy đi đến các tùy chọn> công cụ pivottable .

 3. Nhập tên mới.

 4. Nhấn Enter.

Lưu ý: Đổi tên một mục số sẽ đổi thành văn bản, trong đó phân loại riêng với giá trị số và không thể được nhóm với các mục số.

Báo cáo PivotChart

 1. Bấm vào đối tượng trong biểu đồ (chẳng hạn như thanh, đường hoặc cột) tương ứng với trường hoặc mục mà bạn muốn đổi tên.

 2. Đi tới công cụ Pivottable > phân tíchvà trong nhóm trường hiện hoạt , bấm vào hộp văn bản trường hiện hoạt .

  Nếu bạn đang sử dụng Excel 2007-2010, hãy đi đến các tùy chọn> công cụ pivottable .

 3. Nhập tên mới.

 4. Nhấn Enter.

Báo cáo PivotTable

 1. Bấm vào trường hoặc mục mà bạn muốn đổi tên.

 2. Trên tab tùy chọn , trong nhóm trường hiện hoạt , hãy bấm vào hộp văn bản trường hiện hoạt .

 3. Nhập tên mới.

 4. Nhấn ENTER.

Lưu ý: Đổi tên một mục số sẽ đổi thành văn bản, trong đó phân loại riêng với giá trị số và không thể được nhóm với các mục số.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongTrả lời cộng đồng.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×